hangman

Editoare de calcul tabelarFixarea opţiunilor pentru tipărire în Excel 2007

Setarea imprimantei implicite

Dacă doriţi să utilizaţi aceeaşi imprimantă pentru toate documentele dvs., puteţi seta o imprimantă implicită.

 1. În colţul din stânga jos al ecranului Windows, daţi click pe butonul START şi selectaţi Printers and Faxes
  Va apărea caseta de dialog Printers and Faxes.
 2. Click dreapta pe imprimanta pe care o doriţi ca imprimantă implicită şi selectaţi Set as Default Printer
  Un marcaj apare alături de noua imprimantă implicită.
 3. Click CLOSE

Tipărirea foii de calcul

Se realizează prin utilizarea casetei Page Setup care se apelează meniul Page Layout.

Această casetă conţine patru pagini suprapuse: Size, Margins, Header/Footer, Sheet.

1. Size prin care se poate seta:

 • Orientarea paginii (Portrait sau Landscape)
 • Scalarea (mărirea sau micşorarea unu registru )
 • Dimensiunile(formatul hârtiei)
 • Calitatea tipăririi
 • Numărul primei pagini

2. Margins permite:

 • Definirea dimensiunilor marginilor pentru: sus, jos, stânga , dreapta, antet şi subsol
 • Centrarea datelor pe orizontal şi vertical

3. Header/Footer permite introducerea unor texte în partea de sus sau/şi de jos a fiecărei pagini (numele celui care a realizat fişierul, numărul de pagini, data când a fost realizat, etc.). Definirea antetului, respectiv a subsolului formate din trei zone stângă, centru şi dreaptă, prin butoanele:

 • Font - setează atributele de scriere;
 • Page Number - inserează un câmp care va fi acutalizat automat;
 • Total pages - inserează numărul total de pagini;
 • Date - inserează data curentă;
 • Time - inserează ora exactă;
 • File Name - inserează numele registrului;
 • Sheet Name - inserează numele foii de calcul.

4. Sheet permite:

 • Tipărirea unui domeniu (caseta Print Area);
 • Repetarea titlului (caseta Print Titles);
 • Stabilirea unor detalii de tipărire (casetele din tabelul Print) precum tipărirea liniilor de reţea, listare alb/negru, etc.
 • Stabilirea oridinii de tipărire a datelor (Page Order).
Copyright © 2010 Competenţe Digitale