hangman

Editoare de calcul tabelar
Tipărirea unei secţiuni a foii de calcul, a unui grup de celule adiacente, a foii de calcul active sau a unui registru de calcul în Excel 2007

Tipărirea unei secţiuni a foii de calcul

 1. Selectaţi intervalul de celule care se doreşte a fi tipărit
 2. În colţul din stânga al ferestrei Excel, daţi click pe butonul Office şi selectaţi Print
  sau
  Apăsaţi [Ctrl] + [P]
  Apare caseta de dialog Print.
 3. În secţiunea Print, selectaţi Selection.
 4. Click OK
  Intervalul de celule selectat va fi tipărit.

Excel vă permite să imprimaţi intervale de celule neînvecinate. Intervalele selectate se vor imprima pe pagini separate.

 1. Selectaţi primul domeniu (interval) de celule
 2. Ţinând apăsată tasta [Ctrl], selectaţi următorul domeniu de celule de tipărit cu ajutorul mouse-ului
 3. Pentru fiecare interval suplimentar ce va fi imprimat, repetaţi pasul 2
Tipărirea unui registru de calcul

Imprimarea întregului registru de lucru presupune imprimarea tuturor foilor de lucru care conţin date.

 1. În colţul din stânga al ferestrei Excel, daţi click pe butonul Office şi selectaţi Print
  sau
  Apăsaţi [Ctrl] + [P]
 2. Apare caseta de dialog Print unde selectaţi Entire workbook (întregul registru de calcul).
 3. Click PRINT
  Întregul registru de calcul va fi listat la imprimantă.
Utilizarea zonei de imprimare: Print Area Option

Excel va păstra zona de imprimare definită până când este eliminată sau înlocuită.
Pentru a seta zona de imprimare:

 1. Selectaţi zona de celule pe care doriţi să o imprimaţi
 2. Selectaţi meniul Page Layout
 3. În caseta Page Setup, daţi click pe butonul PRINT AREA şi selectaţi Set Print Area
  OPŢIONAL: Pentru a adăuga mai multe date în zona de imprimare
  a) selectaţi o zonă de celule
  b) În caseta Page Setup, click pe butonul PRINT AREA» şi selectaţi Add to Print Area
  Celulele selectate sunt adăugate la datele selectate anterior.
 4. Repetaţi paşii a–b de câte ori este necesar.

Pentru a şterge zona de imprimare:

 1. În caseta Page Setup, daţi click pe butonul PRINT AREA şi selectaţi Clear Print Area
  Setările de imprimare sunt şterse.

 

http://www.uwec.edu/Help/Excel07/pr-basic.htmCopyright © 2010 Competenţe Digitale