hangman

Editoare de calcul tabelar
Completarea automată a unei serii de date (autofill)

Folosirea instrumentului de completare automată (AutoFill) pentru a copia sau incrementa serii de date.

Cea mai simplă metodă de introducere a unor date care se repetă sau formează o serie aritmetică, constă în utilizarea funcţiei AutoFill. Această funcţie poate fi executată foarte uşor cu ajutorul mouse-ului sau prin comenzi de umplere din meniul Edit.

A.  Pentru a realiza completarea automată de date cu funcţia AutoFill cu ajutorul mouse-ului se poate alege una dintre variantele următoare:

 1. Pentru a executa o listă de luni sau zile, se introduce prima valoare din listă (poate fi şi în forma prescurtată; exp: ian) şi se trage marcajul de umplere.
 2. Pentru a extinde o listă de date calendaristice, se introduce prima dată, în orice format în celula dorită şi se trage marcajul de umplere.
 3. Pentru a repeta o valoare, se introduce textul sau numărul în prima celulă şi se execută clic pe marcajul de umplere. Marcajul de umplere se găseşte în colţul dreapta jos al celulei selectate şi are forma unui semn plus (+). Cu această formă a pointerului de mouse, se trage (drag and drop) peste toate celulele în care se doreşte copierea; astfel se obţine o listă cu noi valori.
 4. Pentru a crea un şir simplu de numere, se introduce numărul de "start" în prima celulă şi se execută clic pe marcajul de umplere. Se ţine apăsată tasta Ctrl în timp ce se trage marcajul de umplere. Se generează o listă care începe cu numărul iniţial şi în care celelalte numere sunt incrementate cu valoarea 1.

 

B. Pentru a realiza operaţii simple de copiere, se poate folosi o colecţie de comenzi de umplere ale meniului Edit, comenzi care permit copierea conţinutului unei celule, într-un grup de celule adiacente selectate.

Urmaţi paşii de realizare:

 1. Se plasează pointerul de mouse pe celula al cărei conţinut va fi copiat, apoi se trage cu mouse-ul peste celulele care vor fi umplute.
 2. Se activează meniul Edit şi se alege comanda Fill. Din submeniul afişat, se alege direcţia de umplere.

C.  Dacă se doreşte însă crearea unei serii de date personalizate, se procedează astfel:

 1. Se plasează pointerul de mouse pe celula care conţine valoarea de start şi se trage cu mouse-ul peste celulele care vor fi umplute.
 2. Se activează meniul Edit şi se alege comanda Fill. Din submeniul afişat, se comanda Fill Series .
 3. Pe ecran va fi afişată caseta de dialog corespunzătoare, care permite transmiterea tipului de valori şi a tipului de dată. Se pot transmite pasul şi valoarea de oprire a generării seriei.


La aceste liste predefinite ale aplicaţiei pot fi adăugate şi liste specificate de utilizator astfel:

 1. Se selectează comanda Options din meniul Tools.
 2. Se selectează fişa Custom lists (liste de tip utilizator) din fereastra deschisă
 3. Se execută click pe linia New List (lista nouă).
 4. Se execută un click în subfereastra deschisă List entires (elementele listei).
 5. Se introduc elementele listei executându-se Enter după fiecare element tastat.
 6. Se activează butonul Add (adăugare); elementele adăugate vor fi afişate în fereastra Custom lists şi pot fi uitlizate ca şi cele predefinite, folosind mânerul de umplere al celulei active. Puteţi şterge o astfel de listă cu butonul Delete.

material realizat de profesor Cioroianu Iulian Marian
Copyright © 2010 Competenţe Digitale