hangman

Editoare de calcul tabelar
Copierea sau Mutarea

Copierea şi mutarea conţinutului unor celule este posibilă datorită existenţei Clipboard-ului. Clipboard- ul este o memorie temporară, folosită la păstrarea pe termen scurt a textului sau imaginilor; informaţia din clipboard se pierde la repornirea calculatorului.

Pentru a realiza copierea sau mutarea puteţi alege una dintre variantele:

 1. folosind comenzile Copy şi Paste ( EDIT / COPY pentru copiere; EDIT / CUT pentru mutare; EDIT / PASTE pentru lipire)
 2. folosind butoanele Copy şi Paste din bara de instrumente Standard (pentru activarea / dezactivarea barei de instrumente Standard activaţi meniul View / opţiunea Toolbars / comanda Standard)
 3. folosind combinaţiile de taste (CTRL+C pentru copiere; CTRL+X pentru mutare; CTRL+V pentru lipire)

Observaţie: Pentru simplitate, în prezentarea detaliată a comenzilor de copiere şi mutare, aleg prima variantă!

A. Copierea conţinutului unor celule în cadrul foii curente, în altă foaie sau în alt registru de calcul.

Se procedează astfel:

 1. Se selectează celulele al căror conţinut va fi copiat.
 2. Se activează opţiunea Edit şi apoi comanda Copy. Celulele vor fi înconjurate de un dreptunghi punctat care pulsează.
 3. Se face poziţionarea (clic cu butonul stânga mouse) pe celula din colţul stânga sus al domeniului în care se face copierea. Dacă copierea se face în altă foaie de calcul, se va face activarea ei acţionând clic pe eticheta corespunzătoare din zona de etichete (vezi foaia de calcul Sheet2 din imagine), şi apoi se face poziţionarea. Dacă copierea se face în alt registru de calcul, se va face deschiderea acestuia, şi apoi poziţionarea.
 4. Se activează opţiunea Edit şi apoi comanda Paste .

B. Mutarea conţinutului unor celule în cadrul foii curente, în altă foaie sau în alt registru de calcul.

Se procedează astfel:

 1. Se selectează celulele al căror conţinut va fi copiat.
 2. Se activează opţiunea Edit şi apoi comanda Cut. Celulele vor fi înconjurate de un dreptunghi punctat care pulsează.
 3. Se face poziţionarea (clic cu butonul stâng al mouse-ului) pe celula din colţul stânga sus al domeniului în care se face copierea. Dacă copierea se face în altă foaie de calcul, se va face activarea ei acţionând clic pe eticheta corespunzătoare din zona de etichete (vezi foaia de calcul Sheet2) şi apoi se face poziţionarea. Dacă copierea se face în alt registru de calcul, se va face deschiderea acestuia şi apoi poziţionarea.
 4. Se activează opţiunea Edit şi apoi comanda Paste.

Nota: Comanda Paste Special ... preluată din meniul EDIT oferă posibilitatea de a stabili cum anume va fi inserat conţinutul Clipboard-ului.

Paste Special ne permite să stabilim diferite opţiuni atunci când realizăm copieri sau mutări de informaţii.

Spre ex: dacă în urma aplicării unor formule dorim să copiem rezultatele în alt registru, cu funcţia Paste Special le putem ataşa altui registru, prin simpla bifare a opţiunii de a ataşa doar valorile (Paste Special -> Paste -> Values).

material realizat de profesor Cioroianu Iulian Marian
Copyright © 2010 Competenţe Digitale