hangman

Editoare de calcul tabelar
Introducerea de informaţii într-o celulă: numere, text, simboluri

Aşa cum s-a discutat mai sus, o celulă poate conţine texte, numere, date calendaristice, ora, diferite formule şi expresii matematice.

Orice şir de caractere, număr, simbol special este considerat text, nefiind necesar un caracter delimitator. Pentru a introduce date într-o celulă se va face click pe celula respectivă şi se va tasta textul sau numărul dorit. Pentru setarea formatului datelor scrise, pot fi utilizate opţiunile din meniul Format - Cells .

Inserarea de simboluri este realizată pin accesarea meniului Insert - Symbol.

Data calendaristică poate fi introdusă prin selectarea celulei şi apăsarea tastelor <Ctrl>+<;>, iar ora curentă prin apăsarea tastelor <Ctrl>+<:>.
Copyright © 2010 Competenţe Digitale