hangman

Editoare de calcul tabelar
Editarea şi modificarea unei diagrame sau a unui grafic

Pentru a edita şi formata o diagramă procedaţi astfel:

1. Activaţi diagrama :

a) Pentru a activa o diagramă încapsulată, efectuaţi dublu clic pe obiectul de tip diagramă. Excel va afişa un contur gros în jurul diagramei. Dacă obiectul de tip diagramă este prea mare pentru a încăpea în ecran, Excel va copia diagrama într-o fereastră temporară; numele acestei ferestre este format din numele foii sursă urmat de un nume generic de diagramă, Chart 1, Chart 2 etc.

b) Pentru a activa o foaie diagramă, efectuaţi clic pe tab-ul acesteia din registrul activ.

2. Când o diagramă este activă, în meniurile Excel devin disponibile un număr de comenzi valabile pentru diagrame. Selectaţi comenzi din meniul Insert şi Format pentru a aduce schimbări aspectului diagramei.

3. Meniul Insert vă permite să adăugaţi noi elemente ale unei diagrame cum ar fi titluri, etichete, o legendă şi reţele de linii.

4. Meniul Format conţine comenzi de modificare a aspectului întregii diagrame - cum sunt Chart Type (tip de diagramă) sau AutoFormat (formatare automată) - sau a aspectului componentei selectate în diagramă.

Observaţi că în diagrama activă puteţi selecta diferite componente sau porţiuni ale acesteia, luate individual, în vederea editării. Pentru aceasta, efectuaţi clic cu mouse-ul pe acea componentă sau porţiune; Excel va afişa o serie de repere în jurul sau în interiorul elementului selectat. După selectarea unei componente a diagramei, desfăşuraţi meniul Format şi selectaţi comanda Selected corespunzătoare (Selected Chart Area, Selected Plot Area, Selected Series etc); va apărea o cutie de dialog cu mai multe pagini, care vă va pune la dispoziţie comenzile de formatare aferente componentei selectate.

O altă variantă este să indicaţi cu mouse-ul o componentă a diagramei şi să efectuaţi clic cu butonul din dreapta pentru a obţine un meniu concis cu comenzi aplicabile selecţiei. De asemenea, puteţi efectua dublu clic pe oricare dintre componentele diagramei pentru a afişa cutia de dialog Format corespunzătoare componentei respective.

Pentru a crea o diagramă încapsulată dintr-o foaie diagramă:

1. Activaţi foaia diagramă şi selectaţi Edit -> Copy (sau apăsaţi Ctrl+C ). Un chenar mobil va încadra diagrama.

2. Activaţi foaia de lucru în care doriţi să copiaţi obiectul de tip diagramă şi selectaţi poziţia din această foaie în care doriţi să plasaţi diagrama încapsulată.

3. Selectaţi Edit -> Paste (sau apăsaţi Ctrl+V ).

material realizat de profesor Cioroianu Iulian Marian
Copyright © 2010 Competenţe Digitale