hangman

Editoare de calcul tabelar
Modificarea dimensiunilor liniilor şi coloanelor

Dacă textul introdus într-o celulă apare trunchiat sau conţinutul este afişat prin simboluri, atunci trebuie modificată lăţimea coloanei sau înălţimea liniei.

Pentru modificarea lăţimii coloanei este selectată coloana care urmează a fi modificată, apoi se alege opţiunea Column -Width din meniul Format. După acţionarea acestei opţiuni se va introduce noua lăţime a coloanei şi se execută click pe butonul OK.

Pentru modificarea înălţimii liniei este selectată linia care urmează să fie modificată şi se alege opţiunea Row - Height din meniul Format. După acţionarea acestei opţiuni se va introduce noua înălţime a liniei şi se execută click pe butonul OK.

Adaptarea lăţimii coloanelor / înălţimii rândurilor se poate realiza şi cu ajutorul mouse-lui, poziţionat în zona de separaţie dintre coloane / rânduri şi, cu butonul stâng apăsat, se deplasează mouse-ul până când dimensiunea coloanei / rândului este cea dorită.

 
Copyright © 2010 Competenţe Digitale