hangman

Editoare de calcul tabelar
Formatarea celulelor în conformitate cu tipul datelor ce le vor conţine

În funcţie de tipul de date ce urmează a fi scrise într-o celulă sau într-un grup de celule, utilizatorul are posibilitatea de a stabili formatul datelor din meniul Format-Cells sau cu click-dreapta pe celula / grupul selectat- Format Cells.

Datele au un format implicit ce poate fi schimbat prin opţiunea de formatare, selectând opţiunea corespunzătoare tipului de dată, conform listei de categorii din aplicaţie.

Tabelul următor prezintă mai multe moduri de afişare a datelor introduse de utilizator în celulă.

General

10.6

$456,987.000

Excel afişează conţinutul aşa cum este scris de către utilizator

Number

3400.50

(-120.33)

Formatul prestabilit Number are două zecimale. Numerele negative apar scrise în culoare roşie, între paranteze, precedate de minus

Currency

 

$3,400.40

Formatul prestabilit are două zecimale şi simbolul dolarului. Numerele negative apar scrise în culoare roşie, în paranteze.

Accounting 

$ 3,400.00

Format util pentru a integra simbolul dolarului şi zecimalele în coloană / celulă.

Date

12/27

Formatul Date prestabilit conţine luna şi ziua separate de un slash; separatorul poate fi modificat după dorinţă.

Time

10:00

Formatul Time prestabilit conţine ora şi minutele separate prin „:”.

Precentage

99.30%

Formatul prestabilit conţine două zecimale.

Fraction

1/4

Formatul prestabilit poate reprezenta cel mult o cifră pe fiecare parte a barei.

Scientific

3.54E+05

Formatul prestabilit cuprinde două zecimale.

Text

234FG655

Afişează în celulă atât text cât şi numere

Special

03210

Este prevăzut pentru afişarea codurilor poştale, nr. de telefon, precum şi a CNP.

Custom

00.3%

Acesta este folosit pentru a crea propriul format numeric.

 

 

 

 

 
Copyright © 2010 Competenţe Digitale