hangman

Editoare de calcul tabelar
Sortarea datelor după unul sau mai multe criterii

Pentru sortarea datelor dintr-un domeniu sau tabel, cursorul trebuie poziţionat în zonă / tabel. Din meniul Data se alege opţiunea Sort, operaţie ce deschide o casetă de dialog şi extinde selecţia la întregul domeniu / tabel. Sortarea poate fi efectuată ascendent sau descendent, după mai multe criterii (coloane), aşa cum se poate observa.

Sortarea după două sau mai multe criterii implică o structură de date în tabel / zonă care să permită observarea efectului operaţiunii: pentru o valoare obţinută la sortarea după primul criteriu, trebuie să existe mai multe valori corespunzătoare celui de-al doilea criteriu, care pot fi astfel ordonate.

 
Copyright © 2010 Competenţe Digitale