hangman

Editoare de calcul tabelar
Microsoft Excel

excel2007

Microsoft Excel este cel mai folosit program de calcul tabelar la ora actuală. Această aplicaţie a fost dedicată iniţial memorării şi stocării datelor care pot fi organizate sub formă tabelară. Dezvoltarea ulterioară a permis extinderea posibilităţilor de prelucrare, lărgind astfel domeniul aplicaţiilor de ultimă generaţie, devenind astfel indispensabil anumitor domenii precum: contabilitate, secretariat, elaborare şi urmărire bugete, previziuni, etc.

Ideea iniţială a aparţinut studentului la Harvard Business School, Dan Bricklin, în anul 1978. Împreună cu colegul său Bob Frankston, a scris primul program de calcul tabelar pentru Apple II, numit VisiCAlc (visible calculator) şi a fost lansat pe piaţă în 1979. După ideea lui Dan Bricklin, alte două mari firme realizează programe de calcul tabelar şi anume: Lotus Development Corporation, care scoate pe piaţă programul Lotus 1-2-3 pentru calculatoarele IBM PC, şi Microsoft Corporation, care a introdus programul MULTIPLAN. Odată cu trecerea la sistemul de operare Windows, firma Microsoft preia conducerea pieţei pentru produsele de calcul tabelar cu programul Excel.

Excel este un produs software de calcul tabelar (spreadsheet = foaie de calcul) ce poate fi utilizat pentru calcule ce implică manipularea unor volume relativ mari de date. Aplicaţiile de calcul tabelar sunt programe specializate pentru a prelucra date organizate sub formă de tabele. Un astfel de document se numeşte „foaie de calcul”, şi este de fapt un tabel ce conţine linii şi coloane. Prin intersectare, acestea formează celule.

Un registru de calcul Microsoft Office Excel este un fişier care conţine una sau mai multe foi de calcul care pot fi utilizate pentru a organiza diverse tipuri de informaţii. 

Excel permite portabilitatea informaţiilor conţinute în diferite foi de calcul, ceea ce reprezintă schimbul de informaţii între aplicaţii de acelaşi tip sau de tipuri diferite. De asemenea, oferă posibilitatea reprezentării grafice a datelor numerice, deoarece diagramele sunt mai relevante şi mai uşor de interpretat.

Lucrul cu o aplicaţie de calcul tabelar implică parcurgerea mai multor etape:

  • Deschiderea aplicaţiei
  • Deschiderea documentului (foii de calcul)
  • Introducerea şi prelucrarea datelor
  • Operaţii de gestiune internă (salvare, tipărire, etc.)
  • Închiderea aplicaţiei.Copyright © 2010 Competenţe Digitale