hangman

Editoare de calcul tabelarFixarea opţiunilor pentru tipărire în Excel 2003

Tipărirea unui registru de calcul

Un registru de calcul este o colecţie de foi de calcul, care seamănă cu paginile unui carnet. Putem tipări întregul carnet deodată, sau numai câteva pagini din el.

Înainte de a tipări o foaie de calcul, trebuie sa verificăm dacă este configurată corect pentru a putea fi tipărită. Pentru aceasta se deschide File şi se selectează Page Setup.

Eticheta Page

 • Orientation - Se selectează Portrait pentru a tipări pe foaia aşeazată vertical şi Landscape pentru a tipări pe foaia aşezată orizontal.
 • Scaling - Putem micşora sau mări registrul de calcul penru a corespunde unui anume format de pagină.
 • Paper Size - În configuraţia prestabilită aceasta este 8,5x11 inci, dar putem alege şi alte dimensiuni de pe lista prezentată.
 • Print Quality - Putem tipări foaia de calcul alegând opţiunea de calitate draft pentru a tipări rapid şi a reduce efortul imprimantei, sau putem tipări folosind o calitate ridicată, pentru o versiune finală. Calitatea tipăririi este măsurată în dpi (dots per inch - puncte pe inci), cu cât este mai mare această valoare cu atât este mai bună şi calitatea tipăririi.
 • First Page Number - Putem stabili pentru prima pagină, dacă dorim un număr diferit de 1. Opţiunea Auto prestabilită stabileşte ca numerotarea paginilor să înceapă cu 1, dacă tipărirea începe cu prima pagină, sau să înceapă numărătoarea cu numărul corespunzător paginii care este tipărită prima.

Eticheta Margins

 • Top, Bottom, Left, Right - Putem modifca valorile pentru toate marginile.
 • Header, Footer - Putem specifica la ce distanţă dorim să fie tipărite antetul şi subsolul faţă de marginea paginii. Pentru a include un antet sau un subsol în registrul de calcul trebuie să folosim eticheta Header and Footer.
 • Center on Page - Putem centra datele registrului de calcul între marginile din stânga şi din dreapta (Horizontally - pe orizontală) şi între marginile de sus în jos (Vertically - pe verticală).

Eticheta Header/Footer

 • Header, Footer - Putem introduce un antet cum ar fi un titlu care să apară la începutul fiecărei pagini sau un subsol care să fie tipărit la sfârşitul fiecărei pagini.
 • Custom Header, Custom Footer -Putem folosi butoanele Custom Header sau Custom Footer spre a crea anteturi şi subsoluri pentru introducerea orei, datei, a denumirii foii de calcul şi a denumirii fişierului care conţine registrul de calcul.

Eticheta Sheet

 • Print Area - Putem tipări un fragment dintr-un registru sau dintr-o foaie de calcul indicând domeniul de celule pe care dorim să-l tipărim. Putem scrie adresa domeniului sau să facem clic pe pictograma Collapse Dialog Box din dreapta casetei de text, pentru a închide caseta de dialog Page Setup şi să tragem mouse-ul peste celule pentru a le selecta. Dacă nu se selectează o zonă de tipărit, Excel va tipări fie întreaga foaie, fie întregul registru de calcul, în funcţie de opţiunile selectate în eticheta Page.
 • Print Titles - Dacă avem un rând sau o coloană de intrări care vrem să fie repetate ca titluri pe fiecare pagină, se scrie grupul ce compune rândul sau coloana respectivă, se selectează cu mouse-ul.
 • Print - Îi putem spune programului cu exactitate cum dorim să fie tipărite anumite elemente ale registrului de calcul, de exemplu dacă dorim să fie tipărite liniile de reţea, liniile care formează celulele, putem opta şi pentru tipărirea în alb-negru a unei foi de calcul color.
 • Page Order - Putem indica cum să fie citite sau tipărite datele din foaia de calcul, în secţiuni de sus în jos sau în secţiuni de la stânga la dreapta. În acest fel Excel poate stabili modul de tipărire a zonelor din afara suprafeţei care încape în pagină. De exemplu, daca unele coloane din dreapta nu încap pe prima pagină şi unele rânduri nu mai încap la sfârşitul primei pagini, putem specifica care va fi următoarea zona ce va fi tipărită.

Când se termină introducerea opţiunilor se face clic pe butonul Ok.

După ce-am stabilit configuraţia paginii şi partea pe care utilizatorul doreşte s-o tipărească trebuie să vedem cum arată pagina la tipărire. Pentru a revizui o lucrare de tipărit, se deschide meniul File şi se selectează Print Preview sau se face clic pe butonul Print Preview de pe bara cu instrumente standard.

După ce am configurat pagina şi se revede aspectul registrului de calcul, vine momentul tipăririi. Se pot tipări datele selectate, foile selectate sau întregul registru de calcul.

Excel permite adăugarea de anteturi şi note de subsol pentru a tipări informaţii la începutul şi sfârşitul fiecărei pagini. Informaţiile pe care le putem introduce pot fi text, numere de pagină, data şi ora curente, denumirea fişierului care conţine registrul de calcul şi denumirea de pe etichetă a foii de calcul.

Se pot folosi anteturile sau subsolurile sugerate de către Excel sau putem crea propriile noastre anteturi. Putem folosi şi comenzi speciale pentru a controla aspectul antetului sau subsolului. De exemplu, se pot folosi caractere aldine sau italice, sau să subliniem textul din atent sau subsol. De asemenea, textul se poate alinia la stânga sau la dreapta sau să-l centrăm.

Pentru a adăuga anteturi sau subsoluri se vor efectua următorii paşi:

 • se deschide meniul View şi se selectează Headers and Footers sau se face clic pe eticheta Header and Footer din caseta de dialog Page Setup, pe ecran va apărea caseta de dialog Page Setup

 • pentru a selecta un antet se face clic pe caseta de derulare Header, Excel va afişa o listă cu sugestii pentru anteturi, se parcurge lista şi se face clic pe antetul dorit, în partea de sus a etichetei Header/Footer va apărea un model al antetului selectat

 • pentru a selecta un subsol, se face clic pe săgeata de derulare Footers, Excel va afişa o listă cu tipurile de subsoluri, se parcurge lista şi se face clic pe subsolul dorit, în partea de sus a etichetei Header/Footer va apărea un model al subsolului selectat

 • se face clic pe Ok pentru a închide caseta de dialog Page Setup şi se revine în foaia de calcul, sau se face clic pe butonul Print pentru a deschide caseta de dialog Print şi se face clic pe Ok pentru a tipări foaia de calcul.

În cazul în care foaia de calcul este prea mare pentru a fi tipărită pe o pagină, chiar şi după ce se modifică orientarea şi marginile, va trebui să folosim opţiunea Fit To. Această opţiune conduce la micşorarea foii de calcul, astfel încât să se încadreze în numărul de pagini specificat. De asemenea, putem specifica lungimea şi lăţimea documentului.

Pentru a realiza această operaţie se vor efectua următorii paşi:

 • se deschide meniul File şi se selectează Page Setup, pe ecran va apărea caseta de dialog Page Setup
 • se face clic pe eticheta Page pentru a vedea opţiunile pentru pagină

 • în casetele de text Fit to XX Page(s) Wide By şi XX Tall, se introduce numărul de pagini în care dorim să se încadreze datele
 • se face clic pe Ok pentru a închide caseta de dialog Page Setup şi a reveni în foaia de calcul, sau se face clic pe butonul Print pentru a deschide caseta de dialog Print, şi apoi pe Ok pentru a tipări foaia de calcul.

http://www.referatele.com/referate/informatica/online9/Excel-Tiparirea-unui-registru-de-calcul-referatele-com.php
Copyright © 2010 Competenţe Digitale