hangman

Editoare de calcul tabelar
Adăugarea unor efecte de margine la un grup de celule selectat

A. Adăugarea unor efecte de margine la un grup de celule selectat se poate realiza într-unul din următoarele moduri:

 1. Prin utilizarea butonului corespunzător de pe bara de instrumente Formatting sau:
 2. Se activează opţiunea Format şi apoi comanda Cells... Se afişează caseta de dialog Format Cells şi se activează butonul Border
 1. Observaţi că în fereastra deschisă Format Cells întâlnim rubricile:
 1. Rubrica Presets permite alegerea unui tip predefinit de chenar şi anume:
  1. Outline pentru trasarea conturului
  2. Inside pentru liniile interioare.
  3. Anularea unor chenare deja existente se realizează cu opţiunea None.
 2. Stilul şi grosimea liniei se vor selecta din rubrica Style.
 3. Culoarea chenarului se alege din rubrica Colors.

B. Aplicarea unor combinaţii de efecte cu ajutorul funcţiei AutoFormat

Pentru formatarea rapidă a unui grup de celule sau a unui tabel, aplicând combinaţii de efecte, se procedează astfel:

 1. Se selectează grupul de celule sau tabelul.
 2. Se activează meniul Format şi se alege comanda AutoFormat...
 3. Se afişează caseta de dialog AutoFormat care conţine mai multe stiluri predefinite.
 4. Se alege printr-un simplu clic de mouse stilul dorit (vezi Classic 2) şi apoi se execută clic pe butonul OK.

În configuraţia prestabilită, comanda AutoFormat alege opţiunile Number, Border, Font, Patterns, Alignment şi Width / Height în funcţie de stilul de tabel ales (toate acestea găsindu-se în secţiunea Formats to apply activată cu butonul Options din cadrul acestei ferestre de dialog AutoFormat).

 

Astfel se poate limita numărul de opţiuni folosite de comanda AutoFormat, executând clic pe butonul Options prezent în partea dreaptă a casetei de dialog AutoFormat, formatele nedorite putându-se deselecta acţionând clic cu mouse-ul pe casetele de validare corespunzătoare. De asemenea, dacă dorim dezactivarea / activarea secţiunii Formats to apply mai activăm odată butonul Options al ferestrei deschise AutoFormat .

Iată rezultatul obţinut conform cu acţiunile asupra exemplului dat:

material realizat de profesor Cioroianu Iulian Marian
Copyright © 2010 Competenţe Digitale