hangman

Editoare de calcul tabelar
Schimbarea tipului diagramei

Pentru schimbarea tipului de diagramă deja creată, în modul cel mai accesibil, daţi click dreapta pe diagrama respectivă şi alegeţi opţiunea Chart Type din lista de opţiuni de formatare deschisă. Vezi imaginea următoare.

Din caseta de dialog deschisă numită Chart Type puteţi alege două modalităţi de modificare a tipului diagramei: Standard Type sau Custom Type .

Fişa Custom Types preluată din caseta de dialog Chart Type se foloseşte atunci când se doreşte utlizarea unui tip nestandard de diagramă.

Din fişa standard Standard Type se poate selecta un tip standard de diagramă din cele 14 tipuri posibile. Observăm că fiecărui tip de diagramă îi corespunde un număr de subtipuri dintre care se alege unul singur la un moment dat (printr-un click efectuat pe simbolul corespunzător).

Diagramă cu suprafeţe

Diagramă cu bare

Diagramă cu coloane

Diagramă cu stive

Diagramă cu linii

Diagramă cu sectoare de cerc

Diagramă 3-D cu suprafeţe

Diagramă cu puncte

Diagramă radar

Diagramă de tip volum

Diagramă inelară

material realizat de profesor Cioroianu Iulian Marian
Copyright © 2010 Competenţe Digitale