hangman

Editoare de calcul tabelar
Diagrame şi grafice realizate cu ajutorul datelor din registru de calcul

În Excel, o diagramă este creată dintr-un - şi legată la un - tabel cu date dintr-o foaie de lucru.

Astfel, există două variante de lucru:

A. Puteţi crea o diagramă ca pe un obiect grafic încapsulat într-o foaie de lucru

B. Puteţi lucra cu o diagramă într-o foaie separată a unui registru.

Pentru a crea o diagramă încapsulată (inclusă într-o foaie de lucru) procedaţi astfel:

1. Selectaţi datele din foaia de lucru pentru care doriţi să creaţi diagrama. Dacă doriţi ca Excel să copieze etichete din foaia de lucru în diagramă, includeţi în selecţia dumneavoastră un rând şi/sau o coloană cu intrări de tip text.

2. Selectaţi Insert -> Chart şi apoi On This Sheet (în această foaie) din submeniul Chart .

3. Poziţionaţi din nou cursorul mouse-ului pe foaia de lucru; acesta va lua forma unei cruciuliţe însoţite de o mică iconiţă reprezentând o diagramă. Efectuaţi clic oriunde în foaia de lucru; Excel va stabili dimensiunea iniţială a obiectului de tip diagramă. (Dacă doriţi să stabiliţi chiar dumneavoastră dimensiunea acestui obiect, trageţi cursorul mouse-ului peste regiunea în care vreţi să fie afişată diagrama. În mod opţional, pentru a crea o casetă pătrată pentru diagramă, menţineţi apăsată tasta Shift în timp ce trageţi cursorul mouse-ului peste această regiune, iar pentru a crea o casetă pentru diagramă care să fie aliniată la reţeaua de linii a foii de lucru, menţineţi apăsată tasta Alt în timpul deplasării cursorului. Când aţi terminat de trasat suprafaţa pentru afişarea obiectului de tip diagramă, eliberaţi butonul mouse-ului.)

4. Pe ecran va apărea prima cutie de dialog ChartWizard.

Pentru a crea o diagramă cu formatul prestabilit, efectuaţi clic pe butonul Finish. Pentru a crea o diagramă cu un alt format, răspundeţi fiecăreia dintre cele cinci cutii de dialog ChardWizard, pe măsură ce acestea apar pe ecran. Paşii corespunzători sunt descrişi în continuare, în această secţiune: Formatul prestabilit pentru diagrame este acela de diagramă cu coloane şi legendă. Dacă nu selectaţi un anumit format de diagramă, Excel va aplica acest format noii diagrame. Puteţi aplica formatul prestabilit oricărei diagrame deja create, activând-o şi efectuând clic pe butonul Default Chart (diagramă prestabilită) în bara de instrumente Chart. Formatul prestabilit poate fi schimbat. Selectaţi o diagramă încapsulată efectuând clic cu mouse-ul pe aceasta. Puteţi modifica dimensiunile unei diagrame încapsulate trăgând cu ajutorul mouse-ului reperele acesteia, sau o puteţi muta la o nouă locaţie din foaia de lucru, trăgând întregul obiect de tip diagramă cu mouse-ul. Deselectaţi o diagramă încapsulată efectuând clic oriunde în foaia de lucru, în afara diagramei. Puteţi şterge o diagramă selectând-o şi apăsând tasta Del.

Aceasta este diagrama obţinută dupa efectuarea celor patru paşi (în plus, este însoţită de bara opţională specifică ce dă posibilitatea utilizatorului să facă ulterior eventuale modificări):

Pentru a crea o nouă diagramă

 1. În foaia sursă, selectaţi domeniul cu datele pentru care doriţi să creaţi o nouă diagramă.
 2. Selectaţi Insert -> Chart. Din submeniul Chart, selectaţi As New Sheet (ca foaie nouă).
 3. Pe ecran va apărea prima cutie de dialog ChartWizard (vrajitorul de diagrame). Pentru a crea o diagramă în formatul prestabilit, efectuaţi clic pe butonul Finish; astfel, parcurgeţi toate cele cinci etape, pe măsură ce cutiile de dialog corespunzătoare apar pe ecran. Excel va insera foaia diagramă în registrul activ, imediat în stânga foii de lucru active. Selectaţi domeniul cu date din foaia de lucru activă, după care poziţionaţi cursorul mouse-ului pe tab-ul foii, la baza registrului. Efectuaţi clic cu butonul din dreapta pentru a afişa meniul concis al foii. Selectaţi comanda Insert. Din cutia de dialog Insert care va fi afişată, selectaţi Chart şi efectuaţi clic pe OK. Pe ecran va apărea prima cutie de dialog ChartWizard .

Pentru a utiliza ChartWizard

 1. Parcurgeţi paşii iniţiali de creare a unei diagrame, prezentaţi mai sus: selectaţi datele din foaie pentru care doriţi să creaţi o diagramă şi apoi alegeţi Insert -> Chart. Pentru a crea o diagramă încapsulată, selectaţi On This Shee, iar pentru a crea o foaie diagramă, selectaţi As New Sheet. Pentru o diagramă încapsulată, efectuaţi clic în foaia de lucru în poziţia în care doriţi să apară obiectul de tip diagramă.
 2. Excel va afişa cutia de dialog ChartWizard Step 1 of 5, prima dintr-o serie de cinci cutii de dialog. În caseta de editare Range (domeniu), puteţi schimba sau confirma domeniul-sursă de date al diagramei. Dacă referinţa domeniului este corectă, efectuaţi clic pe butonul Next pentru a trece la următoarea cutie de dialog.
 3. În cea de-a doua cutie de dialog ChartWizard, Excel prezintă iconiţele celor cincisprezece tipuri de diagrame disponibile. Alegeţi una dintre aceste iconiţe şi efectuaţi clic pe butonul Next.
 4. În cea de-a treia cutie de dialog, Excel afişează iconiţe reprezentând o varietate de formate (sau subtipuri) ale tipului de diagramă ales. Selectaţi unul dintre aceste formate şi efectuaţi clic pe butonul Next pentru a continua.
 5. În cea de-a patra cutie de dialog ChartWizard, puteţi stabili anumite opţiuni care vor influenţa legătura dintre datele din foaie şi diagramă. Mai întâi, selectaţi Rows sau Columns pentru a specifica dacă seriile de date pentru diagramă vor fi citite, din tabelul-sursă de date, pe rânduri sau coloane. Apoi precizaţi dacă prima coloană şi primul rând din tabelul de date conţin intrări care trebuie utilizate ca etichete sau ca simple date în diagramă. Studiaţi caseta de exemplificare Sample Chart pentru a vedea dacă diagrama rezultată este aceea pe care doriţi să o creaţi. Efectuaţi clic pe Next pentru a continua.
 6. În fine, cea de-a cincea cutie de dialog vă pune la dispoziţie opţiuni privind includerea unei legende, a unui titlu pentru diagramă şi a denumirilor axelor. Introduceţi aceste denumiri în casetele de editare corespunzătoare şi studiaţi caseta de exemplificare pentru a vă asigura că ceea ce aţi introdus este corect.
 7. Efectuaţi clic pe butonul Finish. Excel va crea o diagramă în concordanţă cu specificaţiile introduse de dumneavoastră în cele cinci cutii de dialog ChartWizard.

Observaţie: Este evident faptul că pot apărea diferite structuri de date (modificate neesenţial) de la o versiune la alta a programelor Microsoft Excel.

E bine de ţinut minte:

 1. numai datele numerice din celule pot fi reprezentate grafic cu ajutorul diagramelor
 2. diagramele sunt înlănţuite la datele din care au fost create; după fiecare actualizare a datelor numerice din foaia de calcul, diagrama aferentă datelor va fi actualizată automat
 3. datele numerice utilizate în diagramă nu trebuie în mod obligatoriu să fie situate în celule vecine, adică pot fi utilizate şi regiuni neadiacente (înseamnă că: pot fi utilizate şi combinaţii mixte de celule şi grupuri de celule).

material realizat de profesor Cioroianu Iulian Marian
Copyright © 2010 Competenţe Digitale