hangman

Editoare de calcul tabelar
Unirea celulelor şi stabilirea tipului de aliniere

Unirea unui grup de celule se va efectua prin selectarea grupului de celule care urmează să fie unite şi acţionarea opţiunii Merge Cells fie din bara de instrumente, fie prin click dreapta, Format Cells - Alignment şi bifarea opţiunii Merge Cells.

După unirea celulelor, alinierea datelor se va face de asemenea cu ajutorul meniului Alignment, acestea putând fi aliniate la stânga, centrate, aliniate la dreapta, poziţionate în partea de sus sau în cea de jos a zonei nou obţinute.

     

 
Copyright © 2010 Competenţe Digitale