hangman

Editoare de calcul tabelar
Copierea, mutarea şi redimensionarea obiectului importat într-un registru de calcul

A. Mutarea sau copierea imaginilor (obiectelor importate) se poate efectua prin modalităţile:

I.

 1. Se execută clic pe obiect pentru a-l selecta. Excel va înconjura obiectul cu marcaje de dimensionare şi va afişa bara flotantă de instrumente Picture:
 2. Se plasează indicatorul mouse-ului pe suprafaţa obiectului. Când indicatorul ia forma tastelor săgeţi (stânga, dreapta, sus, jos), se glisează până când obiectul ajunge în poziţia dorită.
 3. Se execută clic în afara obiectului pentru a-l deselecta. Excel va ascunde bara de instrumente Picture.

II.

 1. se execută click pe obiectul ce trebuie copiat sau mutat
 2. se alege meniul Edit şi una dintre opţiunile Copy (copiere) sau Cut (mutare)
 3. se execută click în celula aleasă pentru poziţionarea obiectului de copiat sau mutat
 4. se alege meniul Edit şi opţiunea Paste .

B. Pentru redimensionarea imaginilor grafice (obiectelor importate) se procedează astfel:

 1. Se execută clic pe obiect pentru a-l selecta. Excel va înconjura obiectul cu marcaje de dimensionare şi va afişa bara flotantă de instrumente Picture.
 2. Pentru redimensionare, se plasează pointerul de mouse pe unul din cele 8 puncte ale marcajului. Când indicatorul ia forma unei săgeţi cu două vârfuri, se glisează până când obiectul ajunge la mărimea dorită.
 

C. Decuparea imaginii grafice (obiectelor importate)

Dacă nu se doreşte folosirea unei imagini în întregime, se pot elimina anumite părţi, tăind din imprimate, astfel:

 1. Se selectează imaginea grafică;
 2. Se execută clic pe butonul Crop de pe bara cu instrumente Picture pentru a activa instrumentul de tăiere;
 3. Se plasează instrumentul de tăiere pe marcajul central de jos al imaginii şi se glisează până rămâne parte dorită din imaginea grafică.
 4. Se execută din nou clic pe butonul Crop pentru a dezactiva instrumentul de tăiere;

Observaţie: Este bine de ştiut că imaginea grafică tăiată poate fi refăcută în forma iniţială executând clic pe butonul Reset Picture de pe bara de instrumente Picture.

material realizat de profesor Cioroianu Iulian Marian
Copyright © 2010 Competenţe Digitale