hangman

Editoare de calcul tabelar
Moduri de vizualizare

Există numeroase moduri în care utilizatorul poate vizualiza o foaie de calcul în fereastra Excel. Pentru această opţiune se va acţiona meniul View prezent în bara de meniuri.

Pentru a mări sau a micşora zona vizibilă din foaia de calcul se va folosi opţiunea Zoom, prezentă în meniul View, iar pentru a mări o anumită zonă din foaia de calcul se va selecta întâi zona, apoi se va folosi opţiunea Zoom to Selection.

Pentru a afişa foaia de calcul pe întregul ecran, eliminând astfel bara de formule, barele de instrumente, bara de calcul, ş.a.m.d, se va selecta opţiunea Full Screen, iar pentru a reveni la modul Normal se va selecta Close Full Screen.

 

În cazul parcurgerii unei foii de calcul întinse, pentru a menţine în aria de vizibilitate anumite celule, utilizatorul poate să blocheze capetele de coloane sau rânduri, sau ambele. Opţiunea prin care se va efectua această operaţie este Freeze Panes, din meniul Window. Mai întâi se va selecta celula din dreapta capetelor de rând şi / sau sub capetele de coloană pe care dorim să le blocăm iar apoi vom accesa Freeze Panes. Pentru a dezactiva această opţiune, se va accesa din nou meniul Window şi se va selecta Unfreeze Panes.

Pentru a activa sau dezactiva o bara de instrumente se va bifa / debifa opţiunea dorită din meniul View -> Toolbars.

Pentru a personaliza o bara de instrumente, în vederea adăugării sau eliminării anumitor opţiuni, se va face click dreapta pe bara respectivă şi se va selecta opţiunea Customize. Programul va deschide o nouă fereastră în care avem opţiunile pe care le putem adăuga sau elimina.

În cazul în care utilizatorul lucrează cu date confidenţiale, acesta poate ascunde o foaie de calcul, un registru, coloanele sau liniile. Astfel nu se vor mai putea executa modificări la documentul sau partea de document ascunsă. Datele se vor ascunde astfel: pentru a ascunde un registru de calcul se selectează Hide din meniul Window, iar pentru a ascunde o coloană / linie se va selecta coloana / linia respectivă, se va face click dreapta pe aceasta şi se va selecta opţiunea Hide. Datele se pot reafişa prin selectarea opţiunii Unhide din meniul Window, iar în cazul unei coloane / linii se face click dreapta pe selecţia celor două coloane / linii adiacente şi se selectează opţiunea Unhide.

   Copyright © 2010 Competenţe Digitale