hangman

Editoare de calcul tabelar
Formule aritmetice şi logice

În Excel, singura operaţie ce poate fi realizată automat este adunarea, cu ajutorul butonului AutoSum. Pentru a efectua operaţii de scădere, înmulţire sau împărţire, este necesară construirea unor formule.

Pentru efectuarea de calcule aritmetice în Excel puteţi folosi operatorii:

Operatorii de comparare care, aplicaţi asupra valorilor, au ca rezultat valoarea logică TRUE (adevărat) sau FALSE (fals):

Asupra valorilor de tip text se poate aplica operatorul text de concatenare:

& - uneşte sau concatenează două valori de tip text pentru a obţine o singură valoare de tip text continuă.

Pentru a crea formule corecte, trebuie să cunoaşteţi ordinea operaţiilor .

Ordinea operaţiilor reprezintă un set de reguli ce stabilesc modul de evaluare al unei formule:

  • Formulele sunt evaluate (calculate) de la stânga la dreapta.
  • Operaţiile din paranteze sunt efectuate înaintea celorlalte.
  • Într-o formulă ce conţine mai multe operaţii, înmulţirea şi împărţirea se efectuează înaintea adunării şi scăderii.

material realizat de profesor Cioroianu Iulian Marian
Copyright © 2010 Competenţe Digitale