hangman

Editoare de calcul tabelar
Funcţia IF

Ştiţi deja că pentru a insera o funcţie în Excel trebuie să folosiţi una din variantele:

  1. accesaţi meniul Insert şi opţiunea Function
  2. activaţi icon-ul de pe bara de formule (Formula bar)
  3. apăsaţi concomitent tastele SHIFT+F3
  4. după ce alegeţi funcţia dorită (exemplu: IF) puteţi afla informaţii ajutătoare despre aceasta folosind link-ul Help on this function care va deschide o casetă de informaţii ca în figura de mai jos (dreapta).

O funcţie care prezintă o aplicabilitate deosebită este IF( ). Ea permite ca valoarea pe care o conţine o celulă să fie dependentă de îndeplinirea sau nu a unei condiţii.

Sintaxa funcţiei este:

IF (expL; arg1; arg2)

Astfel: expL reprezintă o valoare logică. Dacă prin evaluarea acesteia se obţine valoarea TRUE, funcţia va returna arg1, în caz contrar returnând arg2. Aceste argumente pot fi de tip numeric, text, dată calendaristică, timp sau logic.

Exemple:

Exemplul 1: = IF (E4>=5; "admis"; "respins") - retunează admis sau respins în funcţie de condiţia pusă E4>=5.

Exemplul 2: = IF (C3>=C4; IF(C3>=C2; C3; C2); IF (C4>=C2; C4; C2)) - returnează valoarea maximă conţinută în celulele C2, C3 şi C4.

O variantă simplă, rapidă şi eficientă de a folosi funcţia IF este următoarea:

  1. Apasati SHIFT+F3 pentru a insera funcţia dorită: adică funcţia IF în cazul nostru.
  2. Se va deschide o caseta de dialog Function arguments care conţine trei secţiuni specifice funcţiei IF. Astfel, în secţiunea Logical-test introducem expresia (E4>=5) care compară conţinutul celulei specificate (E4) precum şi valoarea cu care se compară. În secţiunea Value_if_true introducem un şir de caractere sau o valoare ce va fi afişată dacă rezultatul este adevărat ("admis").
  3. În caseta Value_if_false introducem alt şir de caractere sau o altă valoare de caractere ce va fi afişată dacă rezultatul este fals ("respins") şi clic pe OK.
  4. Pentru salvarea opţiunilor alese şi implicit închiderea casetei de dialog apasaţi OK.

material realizat de profesor Cioroianu Iulian Marian
Copyright © 2010 Competenţe Digitale