hangman

Editoare de calcul tabelarAplicaţia Elevi

1.      Să se creeze tabelul numit Elevi cu următoarea structură:

Nume

Prenume

Clasa

Medie română

Medie matematică

Medie informatică

Bursier

15 ch.

30 ch.

3 ch.

5,2

5,2

5,2

{"da","nu"}

  Celulele din coloana Nume vor fi formatate astfel încât numele introduse să nu depăşească 15 caractere, iar cele din coloana Prenume nu vor depăşi 30 de caractere.

Media la disciplina "Limba şi literatura română" va fi un număr real cu două zecimale. De asemenea şi mediile la matematică şi la informatică vor fi numere reale cu două zecimale. Vor fi puse condiţii astfel încât mediile să fie >0,00 şi <=10,00.

Coloana Bursier va fi formatată astfel încât să poată fi aleasă doar una din valorile: "da" sau "nu".

2.      Să se completeze tabelul cu înregistrările de mai jos:

Nr.

Crt.

Nume

Prenume

Clasa

Medie română

Medie matematică

Medie informatică

Promovat

Bursier

1.

Banu

Florin

10C

7,5

6,5

8

 

nu

2.

Antonie

David

10A

10

9

10

 

da

3.

Bucur

Denisa

10A

10

8

9

 

nu

4.

Dinu

Ana-Maria

10B

9

9

7

 

nu

5.

Ifrim

Amalia

10C

10

10

10

 

da

6.

Moise

Mihai

10B

9

7

6

 

nu

7.

Albert

Maria

10A

5

4

4,5

 

nu

8.

Olaru

Mara

10B

6

4

7

 

nu

9.

Urs

Andrei

10C

8,5

9

9

 

nu

10.

Ticu

Teodor

10C

10

10

9,5

 

da

 

Pentru coloana Promovat se va aplica o formulă astfel încât, dacă un elev are cel puţin o medie sub 5,00 să fie declarat "corigent", altfel să fie "promovat".

 

3.      Folosind filtrarea avansată, să se afişeze o listă cu informaţii despre elevii Moise şi Bucur.

4.      Să se afişeze elevii cu media la informatică mai mare ca 7,00.

5.      Să se afişeze elevii care au media 10 la română, matematică sau informatică.

6.      Să se afişeze elevii care chiar dacă au o medie de 9, sunt bursieri.

7.      Să se afişeze elevii care au la română medii egele cu cele de la matematică.

8.      Afişaţi elevii care au media la informatică mai mare decât media generală la acest obiect.
Copyright © 2010 Competenţe Digitale