Prezentări


Selectarea formatului de ieşire optim pentru prezentare

O prezentare construită deja, se expune de obicei pe ecranul calculatorului sau direct pe un panou de proiecţie (cu un videoproiector conectat la calculatorul respectiv). Astfel, înaintea desfăşurării unei expuneri o putem configura utilizând comanda Set Up Show... a meniului Slide Show...

În fereastra deschisă de tip Set Up Show se pot stabili astfel anumite caracteristici prin bifarea sau selectarea butoanelor corespunzătoare:

 • tipul expunerii (Show type) - pe ecranul complet sau fiecare slide într-o fereastră;
 • anumite opţiuni pentru expunere (Show options) - până când se apasă tasta ESC, cu sau fără naraţiune;
 • setarea culorii creionului de urmărire pe ecran (Pen color);
 • modalitatea de afişare a paginilor (Show slides) - toate diapozitivele sau de la un anumit diapozitiv (nr.) la altul;
 • modalitatea de avansare a fiecărui diapozitiv (Advance slides) - manual, la un clic al mouse-ului sau prin programarea stabilită a efectului de tranziţie;
 • rezoluţia de afişare (Slide show resolution) - stabilirea rezoluţiei de afişare.

Aplicaţia Microsoft PowerPoint 2003 oferă posibilitatea alegerii, după caz, a diferitelor formate de ieşire pentru o prezentare creată. Acestea sunt:

 1. desfăşurarea prezentării pe ecran (On-screen Show) - implică afişarea fiecărui slide pe tot ecranul şi desfăşurarea efectelor de animaţie şi tranziţie prestabilite. Configurarea slide-urilor pentru afişarea pe ecran se poate realiza în fereastra Page Setup (deschisă prin comanda Page Setup ... din meniul File), alegând din lista ascunsă Slides sized for: opţiunea On-screen Show. De asemenea, în fereastra Set Up Show (prima imagine) se poate stabili tipul expunerii (Show type) selectând butonul Presented by a speaker (full screen).
 2. prezentarea diapozitivelor utilizând folii transparente pentru retroproiector (overhead transparencies). Această modalitate implică realizarea prezentării respective pe calculator, apoi imprimarea fiecărui slide pe câte o folie transparentă, pentru utilizarea acesteia la retroproiector. Imprimarea fiecărui slide se poate realiza alb-negru sau color, având posibilitatea setării orientării acestora în pagină (vertical - portrait sau orizontal - landscape). Setarea dimensiunii fiecărui slide tipărit pe câte o pagină transparentă standard pentru retroproiector se realizează astfel:
  1. se introduc în imprimantă foliile transparente;
  2. se selectează comanda Page Setup... din meniul File ;
  3. se alege din lista ascunsă Slides sized for: opţiunea Overhead, observând modificarea automată a dimensiunilor;
  4. se selectează butoanele corespunzătoare pentru orientarea paginilor şi pentru orientarea însemnărilor prezentatorului, apoi se apasă butonul OK.
 3. prezentarea şi imprimarea însemnărilor prezentatorului (notes) şi ale unor colaje pentru auditoriu (handout). Persoanelor din auditoriu (care urmăresc desfăşurarea unei expuneri) le puteţi distribui o versiune tipărită a prezentării (mai multe miniaturi de slide-uri pe o singură coală de hârtie) ceea ce implică de fapt o listare a prezentării la scară foarte redusă. Astfel, aceste persoane pot face apoi referinţă la un anumit slide, pe baza acestor miniaturi, numai dacă precizează numărul sau conţinutul slide-ului la care fac referire, fără confuzie. Pentru realizarea acestor colaje se urmează paşii:
  1. se selectează opţiunea Master din meniul View, apoi se execută clic pe opţiunea Handout Master.
  2. se editează informaţiile dorite - text, antet şi subsol de pagină care să conţină data şi ora, numărul paginii sau altă informaţie dorită;
  3. se apasă butonul Close din bara Handout Master View;
  4. se execută un clic pe comanda Print din meniul File;
  5. în caseta Slides per page se execută clic pe numărul de slide-uri care să apară în pagină;
  6. dacă s-a optat pentru patru, şase sau nouă slide-uri pe pagină, se alege una dintre opţiuni Horizontal sau Vertical pentru a stabili ordinea de tipărire în pagină, apoi se apasă butonul OK.

 1. prezentarea slide-urilor pe diapozitive de 35 mm (35 mm slides). Această modalitate implică transformarea tuturor slide-urilor în diapozitive de 35 mm, de către un serviciu specializat, pentru transformarea prezentării .ppt într-un fişier video sau film. Configurarea slide-urilor la dimensiunea de 35 mm se poate realiza în fereastra Page Setup... alegând din lista ascunsă Slides sized for: opţiunea 35 mm slides.
 
 1. desfăşurarea în timp real (online presentation), utilizează programul Microsoft NetMeeting (este util de exemplu pentru desfăşurarea unei conferinţe online). Această modalitate implică stabilirea accesului la prezentare (share) pentru fiecare utilizator dintr-o reţea şi rularea individuală de către fiecare participant online, de la un calculator propriu. Avantajul acestei modalităţi de expunere constă în faptul că participanţii pot colabora între ei (Messenger, Chat) şi schimba în timp real păreri, pot transmite întrebări sau pot chiar sugera anumite elemente de conţinut (obs: doar o persoană poate deţine controlul asupra prezentării la un anumit moment dat).

material realizat de profesor Cioroianu Iulian MarianCopyright © 2010 Competenţe Digitale