Prezentări


Tipărirea diapozitivelor unei prezentări

Tipărirea diapozitivelor (slide-urilor) unei prezentări se realizează astfel:

 1. se activează primul diapozitiv;
 2. se selectează comanda Print (sau CTRL+P) a meniului File .

În fereastra de dialog Print se pot stabili următoarele caracteristici:

 1. zona Printer permite alegerea numelui imprimantei utilizate;
 2. butonul Properties oferă posibilitatea selectării anumitor opţiuni: dimensiunea hârtiei, calitatea imaginilor etc.;
 3. dacă se bifează butonul Print to file (tipărire în fişier) trimite rezultatul într-un fişier şi nu la imprimantă.
 4. zona Print Range conţine mai multe butoane radio care se vor selecta, în funcţie de ceea ce se doreşte a fi listat: butonul All se selectează pentru listarea luturor diapozitivelor, butonul Current slide va avea ca efect tipărirea slide-ului curent, butonul Selection va fi activat în momentul în care a fost selectată în prealabil o anumită parte din prezentare care trebuie listată; butonul Slides se va bifa dacă se urmăreşte tipărirea numai anumitor diapozitive enumerate sau dintr-un interval (exp: 1-3, 7,9,11,24);
 5. lista Print What permite selectarea formatelor de tipărire pentru diapozitive, astfel se pot tipări: diapozitive (Slides), rezumate pentru auditoriu (Handouts), însemnări (Notes) sau structuri (Outline View); se poate selecta numărul slide-urilor care se vor tipări pe o pagină, stabilind şi ordinea (pe orizontală sau pe verticală).
 6. lista Color/grayscale oferă posibilitatea alegerii nuanţelor de gri (grayscale) sau de alb şi negru (Pure black and white) în care se va face tipărirea.
 7. butonul Scale to Fit Paper (Scalare la dimensiunile hârtiei) se bifează atunci când diapozitivul depăşeşte dimensiunile paginii setate; această ,,redimensionare" a conţinutului se va face automat.
 8. butonul Frame slides (Diapozitive cu ramă) se bifează atunci când se doreşte tipărirea unui chenar în jurul slide-urilor.
 9. butonul Print Hidden Slides (Tipărire diapozitive ascunse) se bifează doar dacă există diapozitive ascunse pe care doreşti să le listezi.
 10. butonul Include Comment pages se bifează atunci când în prezentare sunt ataşate anumite comentarii.
 11. zona Copies indică numărul de copii dorite (number of copies).
 12. butonul Preview permite vizualizarea paginilor care se vor tipări.

Trebuie sa observaţi că selectarea opţiunii Outline View din fereastra Preview deschisă are ca efect previzualizarea schiţei care se va tipări (titlurile diapozitivelor).


material realizat de profesor Cioroianu Iulian MarianCopyright © 2010 Competenţe Digitale