Prezentări


Importarea altor obiecte în prezentare:
text, foi de calcul, tabele, diagrame, fişiere grafice

Programul PowerPoint manipuleazã orice element inserat într-o paginã ca pe un obiect. Toate textele au fost introduse în casetele de editare ce pot fi mutate şi redimensionate ca orice alt obiect grafic. Dacă doriţi să inseraţi un obiect într-o prezentare, va fi mai simplu să începeţi cu o machetă de pagină care conţine obiectul respectiv, indiferent de tipul acestuia (text, imagine clip art, diagramă, secvenţă audio sau video etc.). Odată selectată macheta potrivită, efectuaţi dublu clic pe obiect şi veţi trece direct în aplicaţia necesară inserării sau creării obiectului respectiv.

Imagini ClipArt

 

Pentru a utiliza imagini clip art într-o prezentare, alegeţi Insert, Picture, Clip Art sau selectaţi o machetă de pagină ce conţine un obiect clip art şi efectuaţi dublu clic pe identificatorul acestuia.

Pentru a adăuga într-o pagină imagini Clip Art

 1. Alegeţi Insert, Clip Art sau efectuaţi dublu clic pe identificatorul unei imagini clip art pentru a deschide directorul cu imagini corespunzătoare sau Clip Art Gallery.
 2. Selectaţi imaginea dorită şi efectuaţi clic pe Insert.

Tabele din Word
 
Dacă aţi creat deja un tabel Word pentru utilizarea sa într-o prezentare, îl puteţi copia şi insera direct într-o pagină a acesteia. Utilizaţi numai tabele de dimensiuni reduse. Un tabel cu mai mult de trei coloane şi patru rânduri va fi greu de afişat clar pe o pagină. Dacă nu aţi creat încă tabelul, alegeţi Insert, Table sau selectaţi o machetă predefinită de tabel din caseta de dialog New Slide şi efectuaţi dublu clic pe pictograma Table din pagină.

Pentru a insera un tabel Word într-o pagină PowerPoint

 1. Selectaţi o machetă de pagină predefinită ce conţine un tabel sau alegeţi Insert, Table.
 2. Executaţi dublu clic pe pictograma tabelului.
 3. Indicaţi numărul de rânduri şi coloane dorit şi efectuaţi clic pe OK.
 4. Introduceţi textul tabelului utilizând oricare din facilităţile Word pentru formatare.
 5. Executaţi clic în afara tabelului pentru a reveni în PowerPoint.
 6. Dacă este nevoie, redimensionaţi tabelul cu ajutorul reperelor acestuia. (Indicaţi cadrul tabelului şi deplasaţi-l.)
 7. Efectuaţi clic din nou în afara tabelului pentru a-l plasa în pagină.
 8. Dacă este nevoie, efectuaţi clic pe tabel pentru a-l edita.
 9. Salvaţi prezentarea revizuită.

Prezentarea informaţiilor cu ajutorul diagramelor

Inserarea unei diagrame într-o prezentare este similară inserării unui tabel Word . Dacă diagrama este deja creată în Excel, puteţi utiliza metoda "copiază şi inserează" sau instrumentul Paste Special pentru copierea acesteia în PowerPoint. Dacă alegeţi o machetă predefinită ce conţine pictograma diagramei, efectuaţi dublu clic pe aceasta pentru a lansa programul Microsoft Graph. Acesta este foarte asemănător programului Excel, după cum puteţi observa în figură. Microsoft Graph afişează în tabel exemple de informaţii. Este suficient să introduceţi în locul acestora datele necesare şi diagrama va fi afişată în spatele tabelului, direct pe pagina de prezentare.

 
Microsoft Graph este prevăzut cu propria bară de instrumente şi cu toate facilităţile necesare construirii unei diagrame atractive. Aceste facilităţi sunt similare celor din Excel, deci nu va fi nici o problemă în privinţa utilizării lor. Pentru a transforma o diagramă cu bare într-o diagramă circulară, efectuaţi clic pe butonul Chart Type din bara de instrumente. Selectaţi tipul de diagramă dorit din lista de tipuri afişate. După inserarea diagramei în pagina de prezentare, aceasta poate fi redimensionată şi repoziţionată ca orice alt obiect grafic.
 
Pentru a insera o diagramă Excel deja creată într-o pagină PowerPoint urmărim etapele:
 1. Deschideţi foaia de lucru creată deja în Excel
 2. Copiaţi diagrama Excel în clipboard. Selectaţi diagrama şi efectuaţi clic pe Copy .
 3. Treceţi în PowerPoint şi deplasaţi-vă în pagina unde doriţi să inseraţi diagrama. Creaţi o nouă pagină Title Only după pagina 2 a prezentării dumneavoastră. Alegeţi opţiunea Format -> Custom Background, marcaţi opţiunea Omit Custom Background (Elimină fundalul personalizat) din caseta Master, apoi efectuaţi clic pe Apply . Acest lucru are ca efect eliminarea obiectelor grafice din fundal, care ar distrage atenţia de la diagramă. Inseraţi un titlu de pagină: "Titlu1"
 4. Alegeţi Edit -> Paste sau Paste Special. Alegeţi Paste Special şi efectuaţi clic pe Paste Link pentru a lega diagrama la foaia de lucru Excel .
 5. Redimensionaţi diagrama potrivit necesităţilor.
 6. Salvaţi modificările.

Importarea altor obiecte de tip text, foi de calcul, tabele, diagrame, fişiere grafice într-o prezentare PowerPoint se mai poate face prin apelarea meniului Insert/Object prin care se deschide caseta de obiecte compatibile:

 
De aici putem alege una dintre optiunile Create new sau Create from file care ne îndrumă spre deschiderea uneia dintre aplicaţiile din lista Create new sau preluarea conţinutului fişierului ales (dacă alegem opţiunea Create from file).

La fiecare prezentare nou creată, PowerPoint defineşte o pagină principală. Pagina Master, identifică poziţia textului şi a obiectelor grafice, stilul fonturilor, elementele de subsol şi fundalul pentru toate paginile prezentării. Fiecare prezentare conţine o pagină principală. (Dacă e nevoie, puteţi utiliza şi pagini principale pentru adnotări şi pliante). Orice modificare efectuată în pagina principală se reflectă în toate paginile construite pe baza acesteia. De exemplu, dacă doriţi afişarea unui obiect grafic (cum ar fi o siglă) pe fiecare pagină, este preferabil să ataşaţi obiectul paginii principale decât să îl inseraţi separat în paginile respective. În acelaşi fel puteţi modifica şi fontul titlului pentru fiecare pagină.

Pentru a modifica un element din pagina principală, alegeţi View -> Master -> Slide Master. Efectuaţi clic în orice zonă pentru a edita elementele corespunzătoare. De exemplu, dacă doriţi să modificaţi fontul titlului, efectuaţi clic în zona ce conţine titlul şi alegeţi fontul dorit. Modificarea se va reflecta în toate paginile prezentării.

Pagina principală conţine o zonă de subsol ce vă permite să afişaţi în fiecare pagină data, numărul paginii sau alte informaţii. Alegeţi View -> Header and Footer pentru a afişa caseta de dialog prezentată în figură. Efectuaţi clic pe Date and Time şi alegeţi Update Automatically (Actualizează automat) sau Fixed pentru a adăuga o dată variabilă sau fixă în fiecare pagină. Efectuaţi clic pe caseta de editare Slide Number pentru a afişa numărul de pagină. Dacă doriţi să introduceţi un text în subsolul de pagină, efectuaţi clic pe caseta de validare Footer şi tastaţi textul respectiv în caseta de editare.(De asemenea, pagina principală permite alegerea fontului şi dimensiunii acestuia pentru subsolul de pagină.)

Pentru a edita o pagină principală urmăriţi etapele :

 1. Alegeţi View -> Master -> Master Slide.
 2. Alegeţi View -> Header and Footer pentru a deschide caseta de dialog cu acelaşi nume.
 3. Efectuaţi clic pe elementele ce vor fi afişate pe toate paginile prezentării. Marcaţi opţiunea Footer şi introduceţi Office Pros în caseta de editare.
 4. Efectuaţi clic pe Don't Show on Title Slide (Nu se afişează pe pagina de lucru) dacă nu doriţi ca subsolul să apară pe pagina de titlu. Efectuaţi clic pe opţiunea respectivă.
 5. Efectuaţi clic pe Aplly to All pentru a aplica modificările pe toate paginile.
 6. Efectuaţi clic pe butonul Slide View sau alegeţi View -> Slides pentru a examina modificările. Examinaţi subsolul fiecărei pagini. Observaţi că subsolul nu este afişat în ultima pagină, cea care conţine diagrama Excel. Motivul este faptul că subsolurile sunt considerate obiecte grafice şi dvs. aţi selectat opţiunea Turn Off Background Graphics înainte de legarea diagramei.
 7. Salvaţi modificările.

material realizat de profesor Cioroianu Iulian MarianCopyright © 2010 Competenţe Digitale