Prezentări


Adăugarea de efecte de tranziţie a diapozitivelor

Tranziţia constă în modul în care se face trecerea de la un diapozitiv la următorul, adică modul în care un diapozitiv este îndepărtat de pe ecran şi este încărcat diapozitivul următor. Pentru fiecare diapozitiv se poate stabili o animaţie care va fi asociată diapozitivului atunci când acesta este afişat pe ecran. De asemenea, pentru fiecare diapozitiv se stabileşte modul în care este îndepărtat de pe ecran (la click sau automat, după un anumit interval de timp) şi viteza cu care se desfăşoară animaţia asociată. Tranziţiei i se poate asocia şi un sunet. Fiecare diapozitiv poate avea tranziţie proprie sau se asociază o singură tranziţie tuturor diapozitivelor (în acest caz se va apăsa butonul Apply to All Slides). Meniul Slide Show -> Slide Tranzition -> se alege animaţia, viteza, sunetul, modul de trecere de la un diapozitiv la altul (la click sau automat după un anumit inteval de timp).

http://isj.hd.edu.ro/ccd/index.php?kod=16&curs=13&tema=5

Pentru a adăuga tranziţii la o expunere de diapozitive procedaţi astfel:
Selectaţi modul de vizualizare Slide Sorter făcând clic pe icoana Slide Sorter (în partea din stânga jos a ecranului).

Din modul de vizualizare Slide Sorter (Sortare diapozitive), faceţi clic / selectaţi diapozitivul pe care doriţi să se aplice tranziţie diapozitiv.
Din meniul Slide Show (Expunere diapozitive), selectaţi Slide Transition. Glisaţi pentru a afişa panoul Slide Transition, în partea dreaptă a ecranului.

În secţiunea Apply to selected slides selectaţi tranziţia pe care o doriţi din listă.
Faceţi clic pe butonul Redare (Play) pentru a vedea o previzualizare sau pentru a vedea acţiunea reală, faceţi clic pe butonul Slide Show.
În secţiunea Modify transition - Speed, selectaţi cât de repede doriţi să aibă loc tranziţia: Lent, Mediu sau opţiunea Fast (Slow, Medium or Fast).
În secţiunea Modify transition - Sound, puteţi alege un sunet la tranziţia unui diapozitiv.
Pentru a aplica tranziţiile la toate diapozitivele din prezentare, faceţi clic pe Apply to All Slides (se aplică pentru toate diapozitivele).

http://www.msoffice-tutorial-training.com/slide-transitions.html

http://www.pagelucy.com/tutorials/ga5fx/ga5transitionaleffects.html

 Copyright © 2010 Competenţe Digitale