Prezentări


Închiderea prezentării

Pentru a închide o prezentare, parcurgeţi următoarea succesiune de operaţii:

  1. În cazul în care sunt deschise mai multe prezentări, selectaţi prezentarea dorită, fie executând clic pe ea în bara de aplicaţii a sistemului de operare Windows, fie selectând-o din meniul Window al aplicaţiei Power Point.
  2. Selectaţi opţiunea File -> Close sau executaţi clic pe butonul de închidere al prezentării (este vorba de butonul x cel mai de jos dintre cele două butoane de închidere, marcat cu un cerc roşu în figura următoare).
  3. Dacă nu aţi salvat prezentarea sau nu aţi salvat ultimele modificări, va apărea o casetă de dialog, în care sunteţi întrebat dacă doriţi să salvaţi. Executaţi clic pe Yes dacă doriţi să salvaţi modificările sau No în caz contrar.

Părăsirea programului PowerPoint presupune una din următoarele operaţii:

  • clic pe butonul de închidere (marcat cu x alb pe fundal roşu) al ferestrei PowerPoint;
  • dublu clic pe pictograma meniului de control, situată în partea din stânga a barei de titlu;
  • clic pe pictograma meniului de control, situată în partea din stânga a barei de titlu, pentru a deschide meniul Control şi apoi selectaţi opţiunea Close;

  • deschideţi File şi selectaţi opţiunea Exit (ieşire);
  • apăsaţi combinaţia de taste Alt+F4.


Copyright © 2010 Competenţe Digitale