Prezentări


Redimensionarea şi mutarea casetelor text într-un diapozitiv

http://presentationsoft.about.com/od/powerpointadvanced/ss/master_slide_5.htm

Pentru a muta un bloc de text:

  1. poziţionaţi cursorul mouse-ului pe bordura din jurul unui bloc de text selectat;
  2. menţineţi apăsat butonul mouse-ului şi trageţi mouse-ul;
  3. eliberaţi butonul mouse-ului când blocul de text ajunge în poziţia dorită.

Pentru a redimensiona un bloc de text:

  1. poziţionaţi cursorul mouse-ului pe un reper de manevrare;
  2. menţineţi apăsat butonul mouse-ului şi trageţi cursorul;
  3. eliberaţi butonul mouse-ului când blocul de text este redimensionat.

Textul din interiorul unui bloc de text se reîncadrează pentru a se potrivi în interiorul noii dimensiuni a blocului. Menţineti apăsată tasta Ctrl în timp ce redimensionaţi un bloc de text în jurul centrului său.

 Copyright © 2010 Competenţe Digitale