Prezentări


Adăugarea diapozitivelor de note pentru prezentator

Pentru fiecare pagină de prezentare, PowerPoint creează şi o foaie de adnotări. În partea superioară a acestei foi este afişată o versiune de dimensiuni reduse a paginii de prezentare, iar dedesubtul acesteia, o locaţie pentru introducerea adnotărilor. O copie tipărită a acestor note vă permite să urmăriţi punctele esenţiale ale prezentării verbale. Dacă doriţi să prezentaţi auditoriului mai multe informaţii scrise, puteţi tipări foaia cu adnotări în locul unor pliante. Acestea pot fi adăugate astfel:

  1. Dacă diapozitivul este afişat în modul normal sau rezumat, se execută click cu mouse-ul în secţiunea Click To Add Notes
  2. Se editează textul sau informaţiile dorite în această secţiune după care se poate reveni la editarea conţinutului slide-ului respectiv.

Pentru a adăuga adnotări într-o prezentare (dacă panoul de notiţe nu este vizibil) procedaţi astfel:

  1. Efectuaţi clic pe butonul Notes Pages din meniul View pentru a deschide modul de afişare Notes Page.
  2. Efectuaţi clic în caseta de editare şi tastaţi textul adnotării pentru pagina curentă. Utilizaţi butoanele Previous Slide şi Next Slide.
  3. Alegeţi View, Master, Notes Master. Introduceţi numele dvs. în zona de subsol a paginii principale.
  4. Tipăriţi foaia de adnotări pentru prima pagină de prezentare.
  5. Salvaţi fişierul.
 

material realizat de profesor Cioroianu Iulian MarianCopyright © 2010 Competenţe Digitale