Prezentări


Copierea şi lipirea diapozitivelor

Atunci când copiaţi şi lipiţi un diapozitiv ce urmează unui diapozitiv cu un şablon formă (şablon formă: Un fişier care conţine stilurile unei prezentări, printre care tipul şi mărimea marcatorilor şi fonturilor; poziţia şi mărimea substituenţilor; aspectul fundalului şi schemele de culori de umplere; precum şi un coordonator de diapozitive şi un coordonator opţional de titluri.) diferit de cel pe care îl lipiţi, acesta va prelua stilurile diapozitivului după care urmează. Dacă doriţi ca diapozitivul să păstreze stilurile de proiectare iniţiale, utilizaţi butonul Opţiuni lipire - care apare alături de diapozitivul lipit în vizualizarea normală în filele Schiţă sau Diapozitive sau în panoul Diapozitiv — pentru a modifica formatarea.
  1. Butonul Opţiuni lipire apare sub diapozitivul lipit.
  2. Faceţi clic pe buton pentru a afişa opţiunile de formatare ale stilului de proiectare.

Alegeţi opţiunea din meniu Păstrare formatare sursă (Keep Source Formating) pentru a reveni la stilul iniţial al diapozitivului. Opţiunea implicită Se utilizează formatarea şablonului formă (Use Design Template Formating) aplică stiluri ale şablonului curent.

Notă Dacă nu vedeţi butonul Opţiuni lipire, este posibil ca acesta să nu fie activat. Pentru a-l activa, în meniul Instrumente (Tools), faceţi clic pe Opţiuni (Options), apoi în fila Editare (Edit) din Decupare şi lipire (Cut and Paste) , selectaţi Afişare butoane Opţiuni lipire (Show Paste Options Buttons).

Dacă selectaţi oricare din opţiunile de mai sus şi decideţi apoi să aplicaţi stilurile şablonului formă curent, faceţi clic pe Se utilizează formatarea şablonului formă (acesta este implicit).

Notă Dacă doriţi să mutaţi un element în loc să îl copiaţi, faceţi clic pe Decupare (Cut) în meniul de comenzi rapide, în loc să faceţi clic pe Copiere (Copy).

Copierea şi lipirea tabelelor sau a formelor

Butonul Opţiuni lipire apare de asemenea atunci când copiaţi şi lipiţi forme sau tabele ce utilizează un şablon formă diferit de cel al destinaţiei de lipire. Aveţi posibilitatea de a selecta Păstrare formatare sursă pentru a păstra stilurile iniţiale; cu toate acestea, dacă în formă sau în tabel există text, acesta va prelua totuşi stilul şablonului formă curent.

Copierea şi lipirea textului

Atunci când copiaţi şi lipiţi text cu un stil diferit de cel al destinaţiei de lipire, aveţi uneori o opţiune în meniu butonului Opţiuni lipire , numită Păstrare doar text (Keep Text Only). Această opţiune vă permite să potriviţi textul lipit cu formatarea textului din substituentul de destinaţie. De exemplu, dacă există text particularizat în substituent şi lipiţi alt text, textul lipit preia stilul şablonului formă şi nu stilul particularizat. Opţiunea Păstrare doar text modifică textul în stilul particularizat.

  1. Dacă veţi copia text dintr-o prezentare în alta, deschideţi ambele prezentări, apoi, în meniul Fereastră (Window), faceţi clic pe Aranjare totală (Arrange All).
  2. În diapozitiv, selectaţi textul pe care doriţi să îl copiaţi; faceţi clic cu butonul drept al mausului, apoi faceţi clic pe Copiere.
  3. Afişaţi diapozitivul în care doriţi să lipiţi şi, în diapozitiv, faceţi clic acolo unde doriţi să lipiţi; faceţi clic cu butonul drept al mausului, apoi faceţi clic pe Lipire (Paste) . Dacă textul pe care l-aţi lipit are un stil diferit de cel al textului din diapozitivul în care l-aţi lipit, va apărea butonul Opţiuni de lipire Dacă formatul elementelor pe care le-aţi lipit este cel dorit, lipirea este încheiată. Dacă nu, deplasaţi-vă la pasul 4.
  4. Pentru a aplica o formatare diferită, faceţi clic pe butonul Opţiuni de lipire, apoi aveţi următoarele variante disponibile: Pentru a păstra formatarea originală a elementului lipit, faceţi clic pe Păstrare formatare sursă.
    Pentru a face textul lipit să se potrivească cu formatarea existentă în substituentul (substituenţi: Casete cu bordura punctată sau haşurată din care se constituie majoritatea diapozitivelor. Aceste casete conţin textul titlului şi al corpului sau obiecte cum ar fi diagrame, tabele şi imagini.) curent, faceţi clic pe Se păstrează numai textul (aceasta apare dacă textul lipit sau substituentul destinaţie are un stil de font care nu este parte a şablonului formă iniţial sau curent).

Copierea diapozitivelor cu Instrumentul găsire diapozitive

O altă cale de a copia diapozitive este inserarea lor cu ajutorul casetei de dialog Cel ce găseşte diapozitive (Slide Finder; Insert -> Slides from files). În această casetă de dialog, aveţi posibilitatea de a selecta diapozitivele dorite fără a deschide prezentarea; de asemenea, aveţi posibilitatea de a include căi către prezentările din care copiaţi mai des.

Atunci când copiaţi diapozitive în caseta de dialog Instrument găsire diapozitive, aveţi posibilitatea de a selecta sau de a goli opţiunea Păstrare formatare sursă înainte de a insera diapozitivul. Dacă selectaţi această opţiune, diapozitivul inserat păstrează formatarea iniţială; dacă lăsaţi caseta de selectare goală, diapozitivul preia stilul diapozitivului după care este inserat.

http://office.microsoft.com/ro-ro/powerpoint/HP030846521048.aspxCopyright © 2010 Competenţe Digitale