Prezentări


Inserarea unei imagini

Modificarea proprietăţilor imaginii

Modificarea dimensiunilor unei imagini

Obiectele precum imaginile şi elementele clip art nu sunt întotdeauna inserate la dimensiunile corecte. Puteţi modifica dimensiunile obiectului parcurgând următoarea succesiune de operaţii:

 1. Selectaţi obiectul ale cărui dimensiuni urmeayă să le modificaţi. Vor apărea reperele de selecţie (pătratele care înconjoară obiectul).
 2. Trageţi cu mouse-ul de unul dintre repere până când obiectul ajunge la dimensiunile dorite:
  • Trageţi de un reper de colţ pentru a modifica atât înălţimea, cât şi lăţimea obiectului păstrând raportul dimensiunilor.
  • Trageţi de un reper plasat lateral, respectiv pe latura superioară sau inferioară, pentru a modifica numai lăţimea, respectiv înălţimea.
  • Pentru a păstra poziţia centrului original al obiectului în timpul redimensionării, ţineţi apăsată tasta Ctrl în timp ce trageţi cu mouse-ul un reper de dimensionare.
 3. Eliberaţi butonul mouse-ului atunci când aţi terminat de modificat dimensiunile obiectului.

http://z.about.com/d/presentationsoft/1/0/d/2/-/-/07move_graphic-white.gif

Retezarea unei imagini

Spre deosebire de modificarea dimensiunilor unei imagini, este posibilă şi retezarea acesteia; adică puteţi tăia lateral sau dintr-un colţ al imaginii pentru a elimina un element al acesteia sau pentru a renunţa la un spaţiu alb.

Pentru a reteza o imagine, parcurgeţi următorii paşi:

 1. Executaţi clic pe imagine.
 2.  

  Activaţi bara cu instrumente Picture (View -> Toolbars -> Picture, sau executaţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe orice bară cu instrumente curent afişată din fereastra PowerPoint şi selectaţi opţiunea Picture).

 3. Executaţi clic pe butonul Crop , amplasat în bara cu instrumente Picture. În jurul imaginii apar reperele de retezare.
 4. Deplasaţi indicatorul mouse-ului deasupra unuia dintre reperele de retezare. Indicatorul mouse-ului ia forma reperului. Pentru a tăia două laturi simultan folosiţi un reper de colţ, iar pentru a tăia o singură latură, folosiţi unul din reperele de sus, jos, din stânga sau din dreapta.

Notă Pentru a reveni asupra retezării unei imagini imediat după ce aţi efectuat operaţia respectivă, selectaţi opţiunea Edit şi apoi alegeţi Undo Crop Picture.

Gruparea imaginilor

Dacă avem mai multe obiecte şi vrem ca acestea să formeze împreună un singur obiect pentru a putea să le mutăm împreună în altă zonă a diapozitivului sau în alt slide, se selectează obiectele (selectaţi primul obiect, apoi cu SHIFT apăsat se selectează şi celelalte obiecte), apoi se dă clic dreapta pe unul din obiecte şi din meniul derulant se alege Grupare (Grouping) – Grupare (Group). Pentru ca un obiect format din mai multe obiecte să poată fi desfăcut în obiectele componente, se dă clic dreapta pe obiect şi din meniul derulant se alege Grupare (Grouping) – Anulare Grupare (Ungroup).

Modificarea aspectului unei imagini

Pentru a roti sau pentru a mări sau a micşora luminozitatea şi contrastul unei imagini, faceţi clic pe imaginea pe care doriţi să o rotiţi, apoi procedaţi astfel:

 • Pentru a roti o imagine în sensul acelor de ceasornic, faceţi clic pe .
 • Pentru a roti o imagine în sens contrar acelor de ceasornic, faceţi clic pe .
 • Pentru a mări contrastul, faceţi clic pe .
 • Pentru a micşora contrastul, faceţi clic pe .
 • Pentru a mări luminozitatea, faceţi clic pe .
 • Pentru a micşora luminozitatea, faceţi clic pe .
 • Rotire Liberă (Free Rotate) – se selectează obiectul pe care dorim să îl rotim, se dă clic stânga pe butonul Free Rotate de pe bara de desen (Draw, View -> Toolbars -> Drawing) apoi se poziţionează cursorul pe unul din colţurile obiectului de rotit şi cu clic stânga apăsat se roteşte obiectul în sensul dorit.
 • Rotire la Stânga ( Rotate Left) 900
 • Rotire la Dreapta (Rotate Right ) 900
 • Răsturnare Orizontală (Flip Horizontal)
 • Răsturnare Verticală (Flip Vertical)

Mutarea imaginii în alt diapozitiv

Pentru a muta o imagine într-o altă folie va trebui să apăsăm click dreapta pe ea şi după aceea Cut ca în imaginea alăturată, după care mergem în folia unde vrem să o mutăm şi apăsăm click dreapta şi apoi Paste. Pentru a o copia efectuăm aceeaşi operaţie ca la mutarea acesteia doar ca în loc de cut apăsăm Copy.

Adăugarea de efecte de contur pentru obiect

Se selectează imaginea / clic dreapta / Format Picture / Culori şi linii / Linie - se alege culoarea liniei şi grosimea ei.

 

 

 Copyright © 2010 Competenţe Digitale