< PowerPoint

Prezentări


Adăugarea de efecte de animaţie

Pentru a face prezentarea mai plăcută, puteţi adauga diferite animaţii textului, obiectelor, imaginilor existente într-un diapozitiv. Trebuie mai întâi să fim în modul de vizualizare a prezentărilor Normal View (meniul View/Normal).

Puteţi adăuga animaţie unui obiect dintr-un diapozitiv dacă se selectează obiectul respectiv şi se alege una dintre cazurile:

  1. Se apelează funcţia Custom Animation din meniul Slide Show.
  2. Se dă click dreapta şi se alege opţiunea Custom Animation.
  3. Se alege opţiunea Custom Animation din lista Panoului de Activităţi deschis (Task Pane se poate prelua la nevoie din meniul View sau cu tastele CTRL+F1).

Apelarea acestei funcţii va duce la deschiderea ferestrei Custom Animation din care se aleg efectele pe care doriţi să le aplicaţi diferitelor obiecte din cadrul diapozitivului.

 
În lista de opţiuni a opţiunii Add Effect găsiţi următoarele elemente: Entrance (intrare), Emphasis (accent), Exit (ieşire), Motion Paths (căi de mişcare), care conţin la rândul lor diverse opţiuni de efecte de animaţie specifice clasei din care fac parte. În figura ataşată alăturat avem un exemplu concludent:
 

După alegerea unei forme de animaţie asupra obiectului selectat, se poate selecta poziţia de start a obiectului (on click, with previous, after previous), se poate selecta direcţia efectului (in, out), diverse proprietăţi ce se pot acorda tipului de obiect dar şi viteza de execuţie a acestuia (very slow, slow, medium, fast, very fast).

După ce au fost efectuate toate aceste operaţii se poate activa butonul Play din fereastra Custom animation pentru a viziona efectele de animaţie date obiectelor din diapozitivul curent; în plus, se poate activa şi butonul Slide Show din fereastra Custom Animation pentru a viziona pe întreg ecranul toate efectele de animaţie dar şi de tranziţie (dacă au fost făcute anterior asupra slide-urilor) din toate slide-urile realizate în prezentare.


material realizat de profesor Cioroianu Iulian MarianCopyright © 2010 Competenţe Digitale