Prezentări


Formatarea textului – corp de literă, stil, mărime, culori, centrare, aliniere

Adăugarea textului într-un diapozitiv

Textul este introdus prin acţionarea tastaturii; în momentul în care se ajunge la capătul rândului, cursorul continuă pe rândul următor. Pentru a introduce un text, va trebui să daţi un clic în zona în care scrie Click to add text (Faceţi clic pentru adăugare text) şi apoi puteţi introduce textul dorit.

Formatarea textului

După introducerea textului puteţi alege opţiunea de formatare a acestuia. Din meniul Format apelaţi opţiunea Font. Se ajunge la următoarea fereastra de dialog.

În prima parte se poate modifica tipul de font, stilul şi dimensiunea acestuia, doar printr-un simplu clic pe opţiunea dorită.

Pentru a alege o culoare specială va trebui să daţi clic pe meniul derulant Color ce deschide o nouă fereastră din care se poate alege o culoare pentru font.

Dacă totuşi nu sunteţi mulţumit de culorile prezentate, şi vreţi o nuanţă specială puteţi opta pentru a o realiza apăsând pe butonul More Colors (Mai multe culori).

Se va deschide fereastra Colors (Culori). Aici vă puteţi crea orice culoare doriţi prin combinarea unor culori.

Culoarea pe care o doriţi se poate obţine prin deplasarea crucii albe în fereastra Colors (Culori), spre nuanţa dorită. Intensitatea culorii, se modifică prin deplasarea săgeţii negre din partea dreapta în sus sau în jos după cum doriţi.

În fereastra de dialog Font mai apar şi alte efecte, ce pot fi activate prin marcarea acestora printr-un simplu clic. Fiecare efect va fi atribuit doar textului dinainte selectat. Efectele mai importante sunt: Underline (Subliniere) care subliniază textul şi Shadow (Umbră) ce îi oferă textului selectat o uşoară umbră, Superscript (Exponent), este opţiunea necesară pentru a scrie textul selectat ca exponent (offset = decalaj, deplasare) şi Subscript (Indice) scrie textul selectat ca indice.

Pentru a face definitive modificările va trebui apasată tasta OK. În caz contrar apăsarea tastei Cancel va lăsa textul aşa cum era.

Puteţi economisi timp făcând aceste lucruri prin intermediul butoanelor prezente pe bara de meniuri.

Pentru:

 • a scrie mai îngroşat va trebui aleasă opţiunea Bold prin apăsarea butonului , sau prin apăsarea simultană a tastelor Ctrl+B;
 • a scrie înclinat se va alege opţiunea Italic prin apăsarea , sau prin apăsarea simultană a tastelor Ctrl+I;
 • a sublinia textul veţi alege opţiunea Underline apăsând sau prin apăsarea simultană a tastelor Ctrl+U;
 • a schimba culoarea fontului alegeţi

 • a schimba fontul sau dimensiunea acestuia, alegeţi caracterele definite în meniurile derulante existente pe bara de instrumente

 • a adăuga o umbră textului selectat apăsaţi butonul existent în bara de instrumente a aplicaţiei.

Puteţi alinia textul după cum doriţi. Pentru aceasta apelaţi din meniul Format – Alignment (Aliniere) şi apoi alegeţi opţiunea dorită.

Pentru a economisi timp, puteţi lucra şi cu butoanele din bara de instrumente :

 • La stânga , sau puteţi apăsa combinaţia de taste Ctrl+L;
 • Centrat , sau puteţi apăsa combinaţia de taste Ctrl+E;
 • La dreapta , sau puteţi apăsa combinaţia de taste Ctrl+R;
 • Justified (aliniere stânga - dreapta), sau puteţi apăsa combinaţia de taste Ctrl+J.

Dacă doriţi, puteţi transforma toate caracterele unui text în litere mari. Pentru a realiza acest lucru selectaţi textul dorit şi apoi din meniul Format alegeţi opţiunea Change Case (Modificare după caz), ce va deschide fereastra Change Case (Modificare litere mari/mici) din care vă alegeţi opţiunea dorită (pentru a transforma în litere mari alegeţi opţiunea Uppercase - MAJUSCULE).

Schimbarea spaţiului între paragrafe

Pentru a schimba spaţierea între diferite paragrafe selectaţi paragrafele asupra cărora doriţi să realizaţi modificările şi apoi în meniul Format selectaţi opţiunea Line Spacing (Interlinie). În fereastra apărută pe ecran selectaţi dimensiunile dorite.

Pentru a observa modificările făcute apăsaţi butonul Preview (Examinare).

Alegerea diferiţilor marcatori

O modalitate de formatare a paragrafelor existente într­un diapozitiv este cea cu ajutorul marcatorilor din meniul Format - Bullets and Numbering (Marcatori şi numerotare). Această opţiune deschide o fereastră de dialog din care ne putem alege simboluri diverse pentru a evidenţia anumite paragrafe.

Tipurile de marcatori sunt:

 • bulleted (marcatori) - se introduc diferite simboluri pentru a se remarca mai uşor anumite paragrafe;
 • numbered (numerotare) - oferă posibilitatea de a ordona paragrafele din diapozitiv cu ajutorul cifrelor arabe, sau a literelor.
În acelaşi meniu deschis se mai poate alege din meniul derulant Color (Culoare) culoarea pe care doriţi să o conţină marcatorul respectiv, sau puteţi alege şi dimensiunea acestuia exprimat procentual în funcţie de mărimea caracterelor textului.

Pentru a introduce automat un bulet se poate da clic pe imaginea corespunzătoare din bara de instrumente­ .

Utilizarea comenzii Undo (Anulare) şi Redo (Repetare)

În momentul în care s-a greşit ceva în introducerea datelor se apelează funcţia Undo (Anulare) pentru a anula ultima operaţiune efectuată. Funcţia Undo(Anulare) se găseşte în meniul Edit (Editare) - Undo (Anulare) sau în pictograma aflată pe bara de instrumente.

Se observă că apăsarea tastelor Ctrl+Z realizează anularea ultimei operaţii.

Opus funcţiei Undo (Anulare) este funcţia Redo (Repetare), care realizează refacerea ultimei operaţii anulate. Funcţia Redo (Repetare) se găseşte în meniul Edit (Editare) asemănător funcţiei Undo (Anulare) sau în pictograma existentă pe bara de meniuri.

Se observă că apăsarea tastelor Ctrl+Y realizează repetarea ultimei operaţii.

http://www.referat.ro/referate/Power_Point___formatare_text_si_imagini_cdeca.htmlCopyright © 2010 Competenţe Digitale