word

Editoare de texte
Tiparirea documentului utilizând una din imprimantele instalate sau într-un fişier

Meniul File - opţiunea Print (CTRL+P) sau butonul din bara cu instrumente standard.

    Se pot face următoarele setări:

  • all - se tipăresc toate paginile
  • current page - se tipăreşte pagina curentă, cea în care este poziţionat cursorul
  • pages - se tipăresc anumite pagini din document
  • number of copies - numărul de copii ce vor fi imprimate pentru fiecare pagină
  • pages per sheet - permite imprimarea mai multor pagini pe o foaie
  • properties - permite stabilirea caracteristicilor imprimantei (imprimare color sau alb negru, calitatea imprimării, etc. )

 Copyright © 2010 Competenţe Digitale