word

Editoare de texte
Reguli generale de tehnoredactare şi estetica paginii tipărite
Reguli de redactare a textelor oficiale sau de altă natură

  • Folosiţi întotdeauna formatul de pagină A4. Acest lucru vă scuteşte de probleme la imprimare datorită diferenţelor de lungime şi lăţime între formatul A4 şi Letter (formatul implicit al Word-ului). Pentru a verifica acest lucru mergeţi în meniul File - Page Setup.
  • Pentru indentarea unui paragraf nu folosiţi tasta spaţiu. Folosiţi instrumentele de pe rigla ajutătoare de sus sau mergeţi în meniul Format - Paragraph.
  • Când ajungeţi la finalul rândului şi mai aveţi text de introdus, nu tastaţi Enter. Tastaţi Enter doar la finalul unui paragraf. Acest lucru vă ajută atunci când mutaţi textul dintr-o parte într-alta a documentului.
  • Înaintea semnelor de punctuaţie (punct, virgula, două puncte şi punct şi virgula) precum şi înaintea parantezelor de închidere şi ghilimelelor de închidere nu se lasă un spaţiu, ci după acestea.
  • Înaintea parantezelor de deschidere şi ghilimelelor de deschidere se lasă un spatiu, iar după acestea nu se lasă spaţiu.
Copyright © 2010 Competenţe Digitale