word

Editoare de texte
Folosirea listelor (numerotate, marcatori)

Listele reprezintă o înşiruire de elemente, utilizând pentru fiecare element un marcaj (simbol) sau un număr.
Listele pot fi cu marcatori sau numerotate.
Se procedează astfel: fie se introduc elementele, se selectează şi apoi se stabilesc marcatorii sau modul de numerotare, fie se stabileşte de la început tipul listei şi apoi se introduc elementele:
 • meniul Format - opţiunea Bullets and Numbering
 • sau butonul pentru lista numerotată şi butonul pentru lista marcată (se aplică marcajul sau numerotarea folosită anterior).
 • sau clic dreapta - opţiunea Bullets and Numbering
  Butonul Bullets permite alegerea unui marcator din cele afişate.
  Butonul Customize permite:
 • alegerea unui caracter cu un anumit font, a unui simbol sau a unei pictograme pentru marcaj
 • stabilirea poziţiei marcatorului faţă de pagină (Bullet position) şi faţă de text (Text position)

  Butonul Numbered permite alegerea unui tip de numerotare: cu cifre arabe, cu cifre romane, cu litere.
  Butonul Customize permite stabilirea:
 • fontului numerelor
 • tipurilor de numerotare
 • numărului de începere a numerotării
 • distanţa de la număr la text (Text position) şi de la marginea paginii la număr (Number position)
  Butonul Restart numbering permite renumerotarea următoarei liste.
  Butonul Continue previous list permite continuarea numerotării de la lista anterioară.

  Eliminarea marcajelor din listă se face astfel:
 • se selectează lista şi se actionează butonul corespunzator

 • sau din meniul Format - opţiunea Bulets and Numbering -butonul

  Sortarea elementelor din listă:
 • se selectează lista de elemente
 • meniul Table - opţiunea Sort
  Ordonarea se poate face pentru elementele ce conţin text, numere sau date calendaristice.
  Ordonarea se poate face crescător (Ascending) sau descrescător (Descending).
 • Mărirea sau micşorarea distanţei de la marcator la text se poate face cu butoaneleCopyright © 2010 Competenţe Digitale