word

Editoare de texte
Inserarea şi formatarea graficelor şi imaginilor

Grafice

  Avem două situaţii:
 1. dacă avem un tabel, acesta se selectează
 2. dacă nu avem un tabel, se poziţionează cursorul în locul în care dorim să apară graficul.
  Din meniul Insert se alege opţiunea Picture şi apoi Chart. În situaţia a doua apare un tabel cu format prestabilit în care se vor introduce valorile dorite.


  Prelucrarea graficului:
 • Modificarea tipului de grafic se face prin clic dreapta pe grafic şi alegerea opţiunii Chart Type.
  Avem următoarele tipuri de grafice: cu bare verticale, cu bare orizontale, cu linii, plăcintă (pie), etc.


 • Prin dublu clic pe fiecare element al graficului se deschide o fereastră cu opţiuni pentru stabilirea modului de afişare a acestora (culori, forme, etc).
 • Dacă graficul are aspectul dorit, se face clic în afara zonei graficului, iar acesta va fi afişat în pagină.
 • Pentru a face modificări asupra graficului se face dublu clic pe acesta.
 • Pentru ştergerea graficului acesta se selectează şi se acţionează tasta Delete.

Inserarea imaginilor

- meniul Insert - opţiunea Picture - opţiunea ClipArt…
Acţionând butonul Go din panoul din dreapta se vor afişa toate imaginile din galeria ClipArt.
Inserarea unei imagini în pagină se face prin clic pe imagine sau tragerea acesteia în locul dorit din pagină sau clic dreapta - opţiunea Insert.
Imaginile în miniatură din galeria ClipArt sunt grupate pe categorii - Organize clips - Office Collections: Academic, Art, Animals, etc.
O imagine poate fi căutată în galeria ClipArt introducând denumirea (în engleză) în caseta Search for, iar apoi acţionând butonul Go.
Operaţiile cu imaginile sunt:

  • copiere (Copy - Paste)
  • mutare (Cut - Paste)
  • ştergere (tasta Delete)
  • redimensionare (fiecare imagine este încadrată de un chenar care are 8 puncte, în colţuri şi laterale, puncte în care cursorul mouse-ului se transformă în săgeţi ce permit redimensionarea).

Prelucrarea imaginilor:
Prin clic pe imagine se activează o bară cu instrumente spcifice:Dacă aceasta lipseşte se face clic dreapta pe imagine şi se alege opţiunea Show Picture Toolbar.
Această bară conţine instrumente pentru prelucrarea imaginii: luminozitate, contrast, rotire, încadrare în pagină.
Aceste prelucrări se pot face amănunţit prin clic dreapta pe imagine - opţiunea Format Picture.
Fereastra Format Picture conţine următoarele butoane:

Colors and Lines - umplerea cu culoare a fundalului imaginii (fill), precum şi trasarea unui chenar (line).

Size - stabilirea dimensiunii exacte a imaginii.

Layout - încadrarea imaginii în jurul textului sau textul suprapus peste imagine sau invers.

Picture - decuparea imaginii (crop), culoarea imaginii (color, în nuanţe de gri, alb şi negru), luminozitatea şi ontrastul.

Tot prin clic dreapta pe imagine avem opţiuni precum: Borders and Shading (borduri pentru chenarul imaginii), Edit Picture (descompunerea imaginii), Grouping (gruparea mai multor părţi ale imaginii dacă aceasta a fost descompusă), Order (plasarea în spate, în faţă, ca fundal, etc).

- meniul Insert - opţiunea Picture - opţiunea From File
Fereastra Insert Picture permite căutarea imaginii pe spaţiile de lucru.
Şi acestei imagini i se pot face prelucrările descrise mai sus.

Inserarea formelor automate

Meniul Insert - opţiunea Picture - opţiunea AutoShapes.

Bara cu instrumente AutoShapes permite desenarea unor forme geometrice. Acestea sunt grupate pe categorii: linii, conectori, forme de bază, săgeţi, etc. După alegerea unei forme urmează trasarea ei cu ajutorul mouse-ului pe o pânză creată automat în pagină.


Prin clic dreapta pe forma desenată - opţiunea Format Drawing Canvas se pot face diverse prelucrari:

 • caseta Fill permite alegerea unui culori de umplere a formei iar opţiunea Fill Effects permite umplerea formei cu o combinaţie de culori sau un model sau o textură sau o imagine.
 • zona Line permite trasarea liniilor formei cu un anumit tip de linie, culoare şi grosime
 • butonul Size permite stabilirea dimensiunilor
 • butonul Layout permite încadrarea în jurul textului.

Atunci când forma automată este selectată, aceasta este încadrată de cerculeţe ce permit redimensionarea.
Cercul verde permite rotirea, iar rombul galben (doar la anumite forme) permite deformarea.Se pot desena diferite forme care să alcătuiască un desen. Pentru a transforma acest desen într-un singur obiect, se selectează toate formele desenate (Shift şi clic pe fiecare) şi se alege opţiunea Grouping - Group (prin clic dreapta). Odată realizată gruparea, toate prelucrările se vor face la toate componentele desenului deodată. Pentru a prelucra separat se alege opţiunea Ungroup.
Formele automate pot fi plasate în spatele sau în faţa altora (clic dreapta - opţiunea Order).Aceste prelucrări se pot aplica şi pânzei, aceasta trebuind să fie selectată corespunzător.

Scrierea artistică

Meniul Insert - opţiunea Picture - opţiunea WordArt.
Se selectează tipul de scriere şi se acţionează butonul Ok. În fereastra afişată se introduce textul dorit şi se formatează: dimensiune, font şi stiluri.


Asupra textului scris cu WordArt se pot face următoarele prelucrări:
 • clic dreapta pe textul WordArt - opţiunea Show WordArt Toolbar, care afişează o bară cu instrumente specifice:
  inserează un nou text WordArt
  permite reeditarea textului
  permite schimbarea tipului de scriere artistică
  afişează fereastra cu opţiuni pentru formatarea textului WordArt: umplere cu culoare, model, textură sau imagine, trasarea chenarului cu linie de un anumit tip, culoare, grosime, dimensiunea şi rotirea, poziţionareafaţă de textul din pagină.
  permite stabilirea formei textului WordArt
  încadrarea în pagină faţă de restul textului
  face ca toate literele să aibă aceeaşi dimensiune
  permite scrierea pe verticală
  spaţierea caracterelor textului WordArt
 • sau clic dreapta pe textul WordArt - opţiunea Format WordArt, care afişează o fereastră cu opţiuni pentru formatarea textului.


Copyright © 2010 Competenţe Digitale