word

Editoare de texte
Alinierea textului în cadrul documentului

Spaţierea rândurilor

Formatarea la nivel de paragraf
 • meniul Format - opţiunea Paragraph
 • sau clic dreapta - opţiunea Paragraph
Se pot stabili:
 • Alinierea textului
  - din bara cu instrumente de formatare cu butoanele:
  alinierea paragrafelor la stânga (sau CTRL+L)
  alinierea la centru (sau CTRL+E)
  alinierea la dreapta (sau CTRL+R)
  alinierea la stânga şi la dreapta (sau CTRL+J)
  -sau din fereastra Paragraph caseta

 • Indentarea textului (dimensiunea distanţei de la marginile hârtiei până unde începe textul):


  • la stânga (indentation left)
  • la dreapta (indentation right)
  • specială:
   - first line (prima linie indentată faţă de restul paragrafului)

  • - hanging - agăţat (paragraful indentat faţă de prima linie).
 • Spaţiul dintre paragrafe: înainte (before) şi după (after)
 • Spaţiul dintre liniile paragrafului: la un rând (single), la un rând şi jumătate (1.5lines), la două rânduri (double), etc.

 • Aspectul paginii:
  • Window/Orphan control - împiedică terminarea paginii cu primul rând din paragraf şi trecerea ultimului rând din paragraf pe pagina următoare
  • Keep lines together - controlează împărţirea unui paragraf pe două pagini
  • Keep with next - controlează despărţirea unui paragraf de următorul
  • Don't hyphenate - previne despărţirea automată a cuvântului în silabe la capăt de rândCopyright © 2010 Competenţe Digitale