word

Editoare de texte
Stiluri şi paginare - aplicarea stilurilor existente unui document, numerotarea paginilor

Un stil de paragraf reprezintă un ansamblu de caracteristici de scriere a textului (font, dimensiune, culoare, efecte, spaţiere, indentare, etc.), căruia i se atribuie un nume şi se poate aplica oricărui paragraf din document.

De exemplu, se poate defini un stil propriu pentru scrierea titlului. De fiecare dată când vom scrie un titlu nu vom mai face toate formatările, ci vom aplica stilul propriu, care a fost creat şi salvat cu un anumit nume.

MS Word pune la dispoziţie un set de stiluri predefinite (lista din partea stângă a listei de fonturi). Se selectează textul, se deschide lista de stiluri şi se alege un stil.

Crearea unui stil propriu se face astfel:
 • meniul Format - opţiunea Styles and Formatting
 • se acţionează butonul New Style ... ;


 • se introduce un nume pentru noul stil (caseta Name);
 • se alege obiectul pentru care se aplică noul stil: paragraf, tabel, listă (style type);
 • se alege tipul de bază, de la care preia toate caracteristicile (style based on). Aceste caracteristici sunt trecute în partea de jos a ferestrei.
 • se stabileşte ce stil va avea paragraful următor (Style for following paragraph);
 • se stabilesc caracteristicile noului stil cu ajutorul butoanelor din zona Formatting. Butonul Format conţine caracteristicile grupate pe categorii;

 • fereasta conţine şi o zonă de vizualizare a tuturor caracteristicilor selectate;
 • butonul Add to template permite salvarea şi adăugarea noului stil la lista de stiluri predefinite.

Observaţii:
Putem sa ştergem sau să modificăm un stil propriu. Din meniul Format se alege opţiunea Styles and Formatting prin care se va afişa în partea dreaptă a paginii caseta Styles and formatting.
Fiecare stil are ataşată o listă ascunsă ce conţine opţiunile pentru ştergerea sau modificarea stilului respectiv.
Stilurile predefinite nu pot fi şterse, ci doar modificate.

Numerotarea paginilor
Numerotarea paginilor se face automat (nu de către utilizator atunci când se trece la pagină nouă), acest lucru fiind foarte important pentru documentele cu număr mare de pagini.

Meniul Insert - opţiunea Page Numbers


  Se poate stabili:
 • poziţia numerotării în pagină (Position): în partea de sus a paginii (top of page) sau în partea de jos a paginii (bottom of page)
 • alinierea numărului de pagină (Alignment): la stânga (Left), la centru (Center), la dreapta (Right), în interiorul paginii, dacă privim paginile ca la o carte (Inside), în exteriorul paginii, dacă privim paginile ca la o carte (Outside)
 • formatul de numerotare (Format): tipul de numerotare (cu cifre arabe, litere, cifre romane), de la cât să înceapă numerotarea (Start at)
 • stabilirea afişării sau nu a numărului pe prima pagină a documentului (Show number on first page)Copyright © 2010 Competenţe Digitale