word

Editoare de texte
Inserarea bordurilor de pagină (culoare, lăţime, model, etc.)

Meniul Format - opţiunea Border and Shading .
Se poate aplica bordură textului selectat ( Borders) sau paginii (Page Border) şi fundal pentru textul selectat (Shading) sau un model(Patterns).

Se alege tipul de bordură (zona Setting), tipul liniei (Style), culoarea liniei(Color) şi grosimea liniei (Width) şi se aplică bordurile (în zona Preview se poate face vizualizarea).
Butonul Options permite stabilirea distanţei de la text la bordură.
Butonul Horizontal line realizează trasarea unei linii decorative orizontale sub text, de exemplu:

Pentru pagină se poate alege bordură cu model din lista Art.

Copyright © 2010 Competenţe Digitale