word

Editoare de texte
etaboo.ro

Iniţializarea paginii de lucru

  • meniul File - opţiunea Page Setup. Se pot stabili:
    • marginile: top (sus), bottom (jos), left (stânga), right (dreapta), gutter (îndoirea pentru îndosariere).
    • orientarea: landscape (orizontală, tip vedere) şi portrait (verticală, tip portret).
    • dimensiunea sau tipul hârtiei (Paper): Letter, A4, A5,B5, etc.
    • borduri de pagină (layout - butonul Borders): tipul, culoarea, grosimea liniei şi modele (Art).

Schimbarea unităţii de masură pentru margini se face din meniul Tools - opţiunea Options - butonul General - caseta Measurement units.

ppt.ro
avon.ro


Copyright © 2010 Competenţe Digitale