word

Editoare de texte
Inserarea şi formatarea tabelelor într-un document, operaţii în tabele

Inserarea unui tabel

 1. meniul Table - opţiunea Insert - opţiunea Table
  • se introduce numărul de coloane şi linii (Number of columns, Number of rows)
  • în caseta Fixed column width (Lăţime fixă a coloanei) se stabileşte lăţimea tabelului.
   Optiunea Automat permite ca lăţimea tabelului să fie egală cu a paginii, coloanele având dimensiunile egale.
  • butonul AutoFormat permite alegerea unui format prestabilit pentru tabel: chenare, efecte de umbrire, culori, dimensiuni. În zona Apply special format to se pot selecta capetele de tabel (prima şi ultima linie sau coloană) pentru care se aplică efecte speciale în cazul în care acestea conţin rezultate ale tabelului.
 2. butonul Insert Table din bara cu instrumente standard
  • se deplasează cursorul mouse-ului pe orizontală pentru a specifica numărul de coloane şi pe verticală pentru a specifica numărul de linii.

Desenarea tabelului

Meniul Table - opţiunea Draw Table.
Cursorul mouse-ului se transformă în creion cu ajutorul căruia putem trasa linii verticale şi orizontale, construind astfel tabelul.
Apare o bară cu instrumente specifice (Tables and borders) cu ajutorul căreia putem formata tabelul:
şterge liniile desenate
permite alegerea tipul liniei
permite alegerea grosimii liniei
permite alegerea culorii liniei
permite trasarea bordurilor pentru liniilor(rândurilor) şi coloanelor selectate
permite umplerea cu culoare (fundalul) Obs. Deoarece desenarea tabelului linie cu linie implică timp şi precizie, este indicat ca tabelul să fie inserat.

Lucrul în tabel

 • Dimensiunile liniilor şi coloanelor se pot modifica manual, prin poziţionarea cursorului pe linia rândului sau coloanei, iar atunci când acesta se transformă în săgeată se trage spre exterior (pentru mărire) sau interior (pentru micşorare).
 • Selectarea tabelului se face prin poziţionarea cursorului mouse-ului în colţul din stânga sus şi se face clic pe .
 • Selectarea unei linii (coloane) se face prin poziţionarea cursorului în dreptul liniei (coloanei), iar când acesta se transformă în săgeată se face clic pe aceasta.
 • Selectarea se poate face şi din meniul Table - opţiunea Select
  - Table - selectează tabelul
  - Row - selectează linia în care e poziţionat cursorul
  - Column - selectează coloana în care e poziţionat cursorul
  - Cell - selectează celula în care e poziţionat cursorul

Operaţii în tabel

  Meniul Table - opţiunile:
 • Insert - adaugă o coloană la stânga (Columns to the Left) sau la dreapta (Columns to the Right), o linie deasupra (Rows Above) sau sub (Rows Bellow), o celulă (Cells), faţă de poziţia cursorului în tabel.
 • Delete - şterge tabelul, liniile, coloanele şi celulele selectate.
  Obs. Prin acţionarea tastei Delete nu se şterge tabelul, ci conţinutul acestuia.
 • Merge Cells - îmbină celulele selectate
 • Split Cells - împarte în celule
 • Table AutoFormat - permite formatarea prestabilită a unui tabel
 • AutoFit (Potrivire automată) - adaptează dimensiunile elementelor unui tabel
 • Heading Rows Repeat - permite repetarea capului de tabel pe fiecare pagină nouă ocupată de tabel.
 • Convert - realizează transformarea unui text selectat în tabel şi invers.
 • Sort - se sortează pe coloane datele din tabel, crescător sau descrescător, după maxim trei coloane
 • Formula - permite efectuarea unor calcule în tabel
  1. Se poziţionează cursorul în ultima celulă necompletată pe un rând sau coloană. În caseta Formula, este afişată automat funcţia =SUM(left) pentru adunarea elementelor de pe linie, sau =SUM(above) pentru adunarea elementelor de pe coloană. Dacă dorim altă funcţie, o alegem din caseta Paste Function şi o introducem în caseta Formula. Alte funcţii sunt: Min,
   Max, Count (numără elementele), Average (media aritmetică), etc. În caseta Number Format se stabileşte formatul de afişare a rezultatului.
  2. Se vor indica ca argumente ale funcţiei (ceea ce este între paranteze) adrese de celule, adică A1, B4 (litera coloanei şi numărul liniei) sau un domeniu de celule, adică A1:C5.
 • Table Properties - permite stabilirea proprietăţilor unui tabel:


  • Table: dimensiunile, alinierea şi modul de aranjare a textului în jurul tabelului, borduri şi umbrire
  • Row: dimensiunea liniilor (înălţimea), posibilitatea de a împărţi un rând de tabel pe două pagini. Dacă nu este selectată opţiunea Allow row to break across pages tabelul se redimensionează automat astfel încât rândul să încapă în pagină)
  • Column: dimensiunea coloanelor (lăţimea) şi unitatea de masură
  • Cells: dimensiunea celulelor, alinierea textului în celulă faţă de marginile de sus şi de jos.
  Formatarea tabelului se poate face şi cu opţiunile din meniul rapid, afişat atunci când facem clic dreapta pe tabel (opţiunea Text direction permite scrierea în celulă pe vertical).


Copyright © 2010 Competenţe Digitale