word

Editoare de texte
Folosirea opţiunilor de bază pentru tipărire - fereastra Imprimare

Pentru tipărirea documentului deschis în fereastra activă, veţi proceda astfel:

A. Pasul pregătitor constă într-una din variantele:

 1. dacă vreţi să tipăriţi numai o anumită pagină, poziţionaţi cursorul de inserare la pagina respectivă (cu opţiunea Go To... din meniul Edit sau apăsaţi tastele CTRL+G).
 2. dacă vreţi să tipăriţi numai un bloc de text din fişier, selectaţi blocul.
 3. dacă doriţi printarea întregului document nu contează în ce poziţie a documentului se află cursorul.

B. Declanşaţi operaţia de tipărire alegând opţiunea Print... din meniul File sau apăsând tastele Ctrl+P. Se deschide caseta de dialog Print. Mai puteţi să cereţi tipărirea executând clic pe butonul Print de pe bara standard, dar în acest caz nu se va deschide caseta de dialog, ci va fi declanşată direct operaţia de tipărire, cu valorile prestabilite pentru parametri, şi se va tipări o singură copie a întregului document. Prin intermediul controalelor din caseta de dialog Print, stabiliţi valorile parametrilor de tipărire.

Observaţi analogia dintre ferestrele Print (în limba engleză şi respectiv limba română)!

C. Opţiunile de bază pentru tipărire găsite în fereastra Print vor fi acum prezentate detaliat:

a. În zona de controale Printer sunt afişate caracteristicile imprimantei. Dacă numele driverului de imprimantă afişat în caseta de text Type nu este cel al imprimantei la care vreţi să tipăriţi, alegeţi numele corespunzător, din lista ascunsă Name .

b. Din lista ascunsă Print What alegeţi tipul informaţiei pe care o veţi tipări:

 1. Document - documentul,
 2. Document properties - numai informaţiile despre proprietăţile documentului,
 3. Comments - numai comentariile etc.

c. În zona de editare Copies scrieţi numărul de copii care vreţi să fie tipărite.

d. Din grupul de butoane radio Page Range, activaţi butonul radio corespunzător paginilor pe care vreţi să le tipăriţi din document:

 1. All - tot documentul,
 2. Curent Page - pagina în care se găseşte cursorul de inserare sau pagina selectată,
 3. Selection - blocul de text selectat (dacă nu aţi selectat în prealabil un bloc de text, opţiunea nu este disponibilă),
 4. Pages - paginile, pe care le veţi indica prin enumerare în caseta de text ataşată. Numerele de pagină vor fi separate prin virgulă. Dacă paginile sunt grupate, scrieţi prima pagina şi ultima pagină - separate prin linia de despărţire în silabe. De exemplu, dacă vreţi să tipăriţi paginile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, veţi scrie în caseta de text fie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, fie 1-6, 8, 11.

e. Pentru a stabili paginile care vor fi tipărite, aveţi la dispoziţie lista ascunsă Print. Ea conţine mai multe opţiuni, care se referă la paginile stabilite prin grupul de butoane radio Print Range:

 1. All Pages on Range - toate paginile,
 2. Odd Pages - numai paginile impare,
 3. Even Pages - numai paginile pare.

f. Dacă aţi cerut să fie tipărite mai multe copii, va fi disponibil comutatorul Collate Copies. Dacă activaţi acest comutator, se vor tipări pe rând paginile fiecărei copii: mai intâi paginile primului exemplar, apoi paginile celui de al doilea etc., altfel, se vor tipări: nurnărul de copii din prima pagină a documentului, apoi numărul de copii din a doua pagină a documentului etc.

g. Dacă nu vreţi să tipăriţi, dar vreţi să salvaţi fişierul pregătit pentru tipărire într-un fişier de tip .prn (care să fie listat ulterior pe un alt calculator), activaţi comutatorul Print to File .

h. Dacă acţionaţi declansatorul Properties, se deschide caseta de dialog prin care puteţi să stabiliţi modul în care se va face tipărirea la imprimanta selectată: tipul hârtiei, orientarea în pagină, rezoluţia tipăririi, intensitatea etc. În imaginea alăturată vă prezint un astfel de exemplu.

i. Dacă acţionaţi declanşatorul Options (în română: Opţiuni), se deschide caseta de dialog prin care puteţi să realizaţi anumite setări Word pentru administrarea serviciului de printare.

j. După ce aţi stabilit aceste valori şi aţi pregătit imprimanta pentru listare, acţionaţi declanşatorul OK . Va începe operaţia de tipărire - care va fi gestionată de aplicaţia Printers .

material realizat de profesor Cioroianu Iulian MarianCopyright © 2010 Competenţe Digitale