word

Editoare de texte
Nota de subsol sau de sfârşit de text

Acestea se folosesc în cazul în care dorim să explicăm anumiţi termeni din document. Pentru termenul care va fi explicat se foloseşte un simbol sau un număr, iar partea explicativă se introduce în partea de jos a paginii (notă de subsol) sau la sfârşitul documentului (notă de final).

 • Se poziţionează cursorul la sfârşitul termenului care va fi explicat.
 • Meniul Insert - opţiunea Reference - opţiunea Footnote.
 • Se alege tipul notei explicative: de subsol (footnote) sau de final (endnote).
  • În cazul notei de subsol, aceasta poate fi plasatăîn partea de jos a paginii (Bottom of page) sau sub ultimul rând de text din pagină (Below text).
  • În cazul notei de final, aceasta poate fi plasată la sfârşitul documentului (End of document) sau la sfârşitul secţiunii (End of section).
 • Se alege modul de marcare a termenului ce va fi explicat: cu cifre arabe, cifre romane, litere (Number format) sau cu un simbol ales din galeria Symbol (Custom mark)
 • Se alege numărul de la care să înceapă numerotarea termenilor ce vor fi explicaţi (Start at).
 • Se stabileşte dacă numerotarea se va face continuu pentru tot documentul sau se reia la trecerea la următoarea pagină sau secţiune (Numbering).
 • Se acţionează butonul Insert.
 • Termenul se marchează automat, iar cursorul indică locul în care se va introduce textul explicativ.
 • Ştergerea notei se face ştergând marcatorul termenului explicat (Delete), textul explicativ fiind şters automat.


Copyright © 2010 Competenţe Digitale