word

Editoare de texte
Căutarea şi înlocuirea - utilizarea comenzilor "Găsire" şi "Înlocuire"

 1. căutarea unui text într-un document se face din meniul Edit - opţiunea Find (CTRL+F):
  • în caseta Find What se introduce textul care se va cauta
  • butonul Find Next va afişa textul găsit pe fond negru

  • Zona Search options conţine opţiunile:
  • Match case - se specifică dacă se face sau nu diferenţa între majuscule şi minuscule
  • Find whole words only - permite căutarea cuvintelor întregi
  • Sounds like - caută cuvintele care sună asemănător cu cuvântul căutat
  • Find all word forms - permite căutarea tuturor formelor gramaticale ale cuvântului (în engleză)
  • Butonul Format - permite căutarea textelor ce conţin formatări similare cu textul iniţial.
  • Butonul Special - permite căutarea caracterelor speciale: marcaje de paragraf, puncte de tabulare.
  Observaţie: Dacă dorim căutarea în tot documentul trebuie să plasăm cursorul la începutul documentului, dacă nu, căutarea se va face începând cu pozitia în care se găseşte cursorul.

 2. înlocuirea unui text într-un document se face din meniul Edit - opţiunea Replace (CTRL+H):
  • în caseta Find What se introduce textul care se caută şi care se va înlocui
  • în caseta Replace With se introduce noul text
  • butonul Replace All realizează înlocuirea tuturor apariţiilor simultan
  • butoanele Find next şi Replace realizează înlocuirea pas cu pas sau înlocuirea parţială.


Copyright © 2010 Competenţe Digitale