word

Editoare de texte
Antet şi subsol, introducerea datei, autorului, numărului paginii

Un antet sau subsol este format din informaţii ce apar automat pe fiecare pagină a documentului, în partea de sus (antet) sau/şi în partea de jos a paginii (subsol).

Meniul View - opţiunea Header and Footer
Apare o zonă dreptunghiulară încadrată cu linie punctată în care se poate introduce informaţia şi o bară cu instrumente specifice.

Informaţia din antet sau subsol poate fi formată din text, imagine, figuri grafice, etc. Acestea pot fi formatate după cum dorim.

Modificarea parametrilor pentru antete şi subsoluri se poate face din meniul File - opţiunea Page Setup - butonul Layout:

  • opţiunea Different odd and even permite crearea de antete/subsoluri diferite pentru paginile pare şi cele impare
  • opţiunea Different first page permite crearea unui antet/subsol diferit pentru prima pagină
  • casetele From Edge permit modificare distanţei de la marginea paginii până la zona de editare a antetului/subsolului.

Bara cu instrumente Header and Footer conţine următoarele butoane:
- se poate introduce un text predefinit din lista ascunsă
- inserează numărul paginii
- inserează numărul total de pagini
- se poate alege un format de numerotare a paginii
- inserează data curentă
- inserează ora curentă
- permite modificarea parametrilor pentru antet şi subsol
- arată sau ascunde textul din document
- realizează comutarea între antet şi subsol
- vizualizează antetul/subsolul anterior
- vizualizează antetul/subsolul următor

La terminarea editarii antetului/subsolului se acţionează butonul Close din bara cu instrumente, iar zona de editare dispare.

    Observaţii:
  • Pentru a modifica informaţiile din antet/subsol se face dublu clic în zona de pagină ce corespunde antetului/subsolului sau din meniul View se alege din nou opţiunea Header and Footer.
  • Pentru a şterge întreg antetul sau subsolul se şterg toate informaţiile din acesta (selectare totală- CTRL+A şi se apasă tasta Delete).
  • Putem aplica antetului/subsolului borduri şi umbrire (selectare totală şi din meniul Format se alege opţiunea Borders and shading).


Copyright © 2010 Competenţe Digitale