Baze de date
Filtre: adăugare, eliminare

Pentru filtrarea datelor dintr-o tabelă, interogare sau formular trebuie ca modul de vizualizare curent să fie Datasheet View. Operaţiile referitoare la filtrarea datelor se găsesc în meniul Records:


Modalităţi de filtrare

1)Filter By Selection- când dorim selectarea articolelor care conţin o anumită valoare pe care ne-am poziţionat anterior:
  • Ne poziţionăm pe valoarea căutată la unul din articole;
  • Selectăm Records->Filter->Filter By Selection;
  • Repetăm paşii anteriori până obţinem setul de date dorit.
2)Filter Excluding Selection- când dorim selectarea articolelor care NU conţin o anumită valoare:
  • Ne poziţionăm pe valoarea căutată la unul din articole;
  • Selectăm Records->Filter->Filter Excluding Selection;
  • Repetăm paşii anteriori până obţinem setul de date dorit.
3)Advanced Filter/Sort...- când dorim selectarea articolelor care îndeplinesc anumite condiţii:
  • Selectăm Records->Filter->Advanced Filter/Sort...;
  • Se deschide fereastra Filter care este, de fapt, o fereastră de proiectare a unei interogări, iar condiţia de filtrare se stabileşte în rândul Criteria, aşa cum se procedează la proiectarea unei interogări simple. Pentru a fi aplicat criteriul de filtrare se selectează Records->Apply Filter/Sort. Pentru anularea filtrării, se selectează Records->Remove Filter/Sort
Exemplu:
Fie tabela următoare:

Pentru a afişa doar medicamentele care sunt produse de SC Prima SRL şi care au pretul>3 se stabilesc criteriile următoare:

după care se alege Records->Apply Filter/Sort.

Copyright © 2010 Competenţe Digitale