Conectarea la o bază de date existentă

Conectarea formularului se va face la o tabelă sau la o interogare (query) a bazei de date în care se lucrează, în scopul preluării anumitor câmpuri ale acesteia, aşa cum a fost precizat la capitolul Crearea formularelor în Design View:
  • Se deschide formularul în modul Design View;
  • Se execută clic pe pictograma Properties de pe bara de pictograme (sau clic dreapta într-o zonă liberă din secţiunea Detail si alegem din meniul local Properties);
  • în fereastra care se deschide selectăm Form în loc de Detail din lista ascunsă;
  • De la proprietatea Record Source vom selecta tabela/interogarea pentru care creăm formularul(clic pe sageata de la lista ascunsa). In momentul selectării tabelei/interogării, se va deschide o casetă ce conţine toate câmpurile acesteia.

.

Caseta ce conţine câmpurile tabelei/interogării se poate deschide şi din meniul View->Field list (având formularul deschis tot în modul Design View).


Copyright © 2010 Competenţe Digitale