Cheia primară

Este un câmp care identifică în mod unic înregistrările unei tabele. De exemplu, putem avea două persoane cu acelaşi nume, dar ele se identifică în mod unic prin CNP.

Pentru a stabili un câmp drept cheie primară în modul Design View, executăm clic dreapta pe numele câmpului care dorim să devină cheia tabelei şi selectăm Primary Key din meniul contextual sau apăsăm butonul 7 de pe bara de pictograme.

8

Dacă vor fi folosite mai multe câmpuri pentru cheie primară, trebuie selectate toate şi apoi apăsat butonul Primary Key.

Dacă am salvat tabela fără să fixăm cheia primară, Access ne va avertiza în legătură cu acest aspect. Putem reveni în modul Design şi ataşăm cheia unui câmp sau putem accepta ataşarea automată a unui câmp de tip AutoNumber cu rol de cheie primară, pe care-l va numi ID.


Copyright © 2010 Competenţe Digitale