Modificarea proprietăților unui câmp

Se deschide tabela în modul Design View, se selectează câmpul, apoi se modifică proprietățile acestuia din secțiunea Field Properties și se salvează modificările.

Introducerea de date în tabelă

Se deschide tabela (Open sau dublu click pe numele tabelei din fereastra ce conține obiectele bazei de date), după care se completează cu articole corespunzătoare câmpurilor care au fost definite.

18

Vizualizarea informațiilor dintr-o tabelă

Fie se execută dublu click pe numele tabelei din fereastra ce conține obiectele bazei de date, fie se execută clic pe butonul Open, fie clic dreapta pe numele tabelei ->Open.

19

Modificarea datelor într-o tabelă

Se caută înregistrarea care se dorește a fi modificată, se execută clic în fiecare celulă care trebuie modificată, apoi se salvează tabela.

Adaugarea de înregistrări într-o tabelă

Fie ne deplasăm la sfârșitul tabelei, fie alegem din meniul Insert->New Record și completăm toate celulele de pe coloanele tabelei.

Ștergerea înregistrărilor dintr-o tabelă

Se selectează înregistrarea și se selectează Edit->Delete (sau Delete Record) sau clic dreapta în dreptul înregistrării, pe marginea rândului->Delete Record. Se va cere confirmarea ștergerii.

Crearea unui formular simplu

Formularul este o interfață între utilizator și tabelă, fiind utilizat pentru introducerea datelor, însă poate avea și rol de meniu sau de prezentare generală a informațiilor.

Proiectarea formularelor cu Form Wizard

Se alege obiectul Form, apoi opțiunea Create form by using wizard. Se va deschide o fereastră ca cea de mai jos, unde se va alege tabela sau interogarea pe baza căreia va fi creat formularul. În continuare, se selectează câmpurile care vor fi conținute în formular, executând clic pe câmp, apoi clic pe săgeata orientată spre dreapta. Dacă dorim să cuprindem toate câmpurile unei tabele, executăm clic pe sageata dublă.

20

Daca formularul va cuprinde câmpuri din doua tabele, se deschide fiecare tabela pe rând.

Urmatorul pas consta în alegerea aspectului machetei, se da un nume formularului si se închide fereastra apasând Finish. Modificarea lui se face în modul Design.

Crearea formularelor în Design View

Se execută dublu clic pe opţiunea Create form in Design View, care va avea ca efect deschiderea unui formular în faza de proiectare (modul Design View). Se execută clic pe pictograma Properties. Implicit, această fereastră este setată pe secţiunea Detail. Vom schimba opţiunea aceasta cu opţiunea Form şi apoi, de la proprietatea Record Source vom selecta tabela pentru care creăm formularul. In momentul selectării tabelei, se va dechide o casetă ce conţine toate câmpurile acesteia. Folosind tehnica drag&drop plasăm cîmpurile dorite pe suprafaţa de lucru a formularului. Observăm că, odată cu trecerea unui câmp este trecută automat şi eticheta care are acelaşi nume ca şi câmpul. Obiectele pot fi manevrate atunci când, la trecerea peste obiect,cursorul mouse-ului se transformă în mânuţă. De asemenea, putem separa eticheta de câmp când forma cursorului este o mânuţă cu degetul arătător întins.

Putem adăuga şi alte obiecte în formular folosind caseta de instrumente (Toolbox) care se află în partea stângă a ecranului. Beneficiem, de asemenea, şi de asistenţă din partea wizard-ului la crearea unor obiecte (Command button, Combo box, List box). De exemplu, pentru a crea un buton pentru adăugarea unei înregistrări, se execută clic pe pictograma , apoi pe pictograma Command button. Cu butonul stâng al mouse-ului apăsat se trasează o zonă dreptunghiulară în locul unde se doreşte plasarea obiectului. La eliberarea butonului se deschide lista de comezi. Vom selecta din secţiunea Categories opţiunea Record operations, iar din secţiunea Actions se selectează Add new record->Next. Schimbăm textul asociat butonului din Add record în Adăugare->Next->Finish.

Pentru a crea un grup de opţiuni ca în figura alăturată:

  • Se selectează pictograma Option Group de pe caseta cu instrumente şi se trasează o zonă dreptunghiulară pe spaţiul formularului
  • Se selectează pictograma Option Button şi se trasează butoanele radio
  • Se modifică textul corespunzător

Introducerea datelor în baza de date utilizând formulare simple

Prin intermediul formularelor, un utilizator al unei baze de date MS Access poate simplifica procesul de introducere a datelor şi poate reduce apariţia erorilor la introducerea datelor.

Pentru a realiza operaţia de introducere a datelor, se execută clic pe butonul , care are ca efect saltul la sfârşitul bazei de date şi creearea unei înregistrări vide care urmează a fi completată. Operaţia se repetă de câte ori este necesar.

Formatarea textului

Se deschide formularul în modul Design View şi se selectează textul (eticheta sau câmpul) care se formatează.în momentul selectării se activează bara de pictograme Formatting(Form/Report). Formatarea textului este cea specifică aplicaţiilor Microsoft Office.

Schimbarea culorii fondului într-un formular

Se deschide formularul în modul Design View, se selectează eticheta şi/sau câmpul căreia/căruia i se aplică fundal şi se execută clic pe pictograma Fill, după ce, în prealabil, a fost aleasă culoarea. Pentru a aplica fundal formularului, se execută clic în spaţiul liber din formular şi se procedează în mod similar. De precizat că aplicarea culorii de fundal pentru formular (background-ul) se poate realiza doar dacă nu a fost ales un model predefinit atunci când acesta a fost creat (dacă la crearea formularului cu wizard nu se parcurg toţi paşii şi se apasă Finish după ce au fost stabilite câmpurile ce vor apărea în formular). Pentru a schimba background-ul cu altul predefinit, se selectează opţiunea Autoformat din meniul Format.

Importul unei imagini sau fişier text într-un formular

Se selectează pictograma Image de pe caseta cu instrumente, se trasează o zonă dreptunghiulara cu mouse-ul (drag&drop). La eliberarea butonului se deschide o fereastră care permite căutarea şi selectarea imaginii dorite. Se poate redimensiona cu mouse-ul.

Pentru a importa un fişier text fie se selectează din meniul Insert opţiunea Object..., fie se foloseşte de pe Toolbox pictograma Unbound Object Frame

.

Efectul este deschiderea ferestrei următoare:

Se selectează opţiunea Create from file, se selectează fişierul text din fereastra care se deschide. Fişierul poate fi legat (caz în care bifăm opţiunea Link) sau inclus. Dacă dorim să apară în formular sub forma unei pictograme vom selecta opţiunea Display as Icon. Acest document poate fi editat direct de pe formular, în modul Design view, dacă se execută clic dreapta pe el şi se selectează din meniul contextual deschis opţiunea Linked Document Object, ca în figură.

Modificarea modului de aranjare a obiectelor în formular

Se deschide formularul în modul design View. Se selectează obiectul cu mouse-ul (executăm clic pe obiect) şi folosind tehnica drag&drop îl plasăm în locul dorit pe formular.

 


Copyright © 2010 Competenţe Digitale