Condiţiile de selecţie şi construirea lor

Condiţiile de selecţie sunt expresii logice care vor fi verificate pentru ca articolele fişierelor sursă să fie trecute în fişierul virtual rezultat al interogării. Operatorii folosiţi sunt cei de comparare: < (mai mic),<= (mai mic sau egal),> (mai mare), >= (mai mare sau egal),<> (diferit), = (egal) şi / sau cei logici: And (şi logic) şi Or (sau logic).

Exemple:
Considerăm tabela sursă de mai jos:


1. Dorim să afişăm toate persoanele care au vârsta cuprinsă între 30 şi 40 de ani şi care au studii universitare:

Operatorul And este aplicat la nivel de câmp (>=30 And <=40) şi între câmpuri (condiţiile puse asupra câmpurilor Vârsta şi Nivel studii sunt pe aceeaşi linie).


2. Dorim să afişăm toate persoanele care nu au vârsta cuprinsă între 40 şi 50 de ani sau care au studii Liceale:

Operatorul Or este aplicat la nivel de câmp (<=40 Or >=50) şi între câmpuri (condiţiile puse asupra câmpurilor Vârsta şi Nivel studii sunt pe linii diferite).


3. Pentru selectarea unor submulţimi de valori se pot utiliza caracterele de înlocuire: "*" - înlocuieşte un grup de caractere şi "?" - înlocuieşte un caracter. Dorim să afişăm persoanele care au telefon fix în reţeaua RDS:

Cuvântul Like este asociat automat de sistem la folosirea acestor caractere de înlocuire.
De asemenea, într-o interogare putem utiliza condiţiile IS NULL şi IS NOT NULL cu semnificaţia de valori vide, respectiv nevide într-o coloană. Dacă dorim afişarea persoanelor care nu au adresă de e-mail:

Interogări de sortare a înregistrărilor

După ce am definit condiţiile de selecţie, putem stabili condiţii de sortare pentru unul sau mai multe câmpuri. De exemplu, pentru afişarea persoanelor în ordine alfabetică executăm clic în rândul Sort al casetei, în dreptul câmpului Nume şi din lista derulantă alegem opţiunea Ascending.

Pentru a afişa rezultatul interogării acţionăm butonul (Datasheet View) din bara cu instrumente.
Sortarea datelor poate fi făcută şi fără a specifica condiţii de selecţie. în acest caz, se vor afişa toate înregistrările, dar ordinea lor va corespunde condiţiilor stabilite în rândul Sort pentru câmpurile respective.

 






Copyright © 2010 Competenţe Digitale