Stabilirea unui index

Indexarea unei tabele reprezintă operația prin care se ordonează logic înregistrările acesteia, după un anumit atribut (sau ale unui grup de atribute), numit index, în scopul optimizării căutării și localizării ulterioare a anumitor date. Indexul se definește la definirea structurii tabelei. Cheia primară este considerată automat index.

Pentru a stabili un index pentru un câmp, setăm proprietatea Indexed acelui câmp (din Field Properties) pe valoarea Yes (No Duplicates).

Pentru a crea un index cu mai multe câmpuri procedăm în modul următor:

  • deschidem tabela în modul Design View
  • executăm clic pe butonul Index 16de pe bara de pictograme. Aceasta are ca efect deschiderea ferestrei de definire a indecșilor, în care este deja cuprinsă cheia primară. Putem defini și alți indecși, completând numele indexului, numele câmpului și ordinea sortării (crescător sau descrescător):

17

Un index poate avea până la maxim 10 câmpuri.

Dacă dorim să anulăm un index, executăm clic dreapta pe numele indexului și alegem Delete Rows.

 


Copyright © 2010 Competenţe Digitale